Gå til sidens indhold

Retten i Hjørring

24 feb 2021

Retten i Hjørring

Brud på persondatasikkerheden

Retten i Hjørring har desværre konstateret et brud på persondatasikkerheden, der har berørt et ukendt antal borgere.

Bruddet har betydet, at uvedkommende kan have skaffet sig adgang til personoplysninger om et ukendt antal borgere.

Det kan dog ikke med sikkerhed konstateres, at uvedkommende rent faktisk har skaffet sig adgang til personoplysninger.

Bruddet er opstået ved, at der er anvendt en usikker pseudonymiseringsmetode i enkelte dokumenter udleveret til aktindsigt. Det har dermed i en periode fra september 2017 til september 2018 været muligt at ophæve pseudonymiseringen i enkelte domme og andre dokumenter, der har været udleveret til aktindsigt.

Retten har nu sikret, at der fremover anvendes en sikker pseudonymiseringsmetode, så det ikke længere er muligt for uvedkommende at tilgå oplysninger.

Der vil i flere tilfælde være tale om at cpr-numre er omfattet af bruddet. Kompromittering af cpr-numre medfører altid en risiko for identitetstyveri. Hvis du har mistanke om, at du er udsat for identitetstyveri, skal du kontakte politiet.

Følsomme og fortrolige personoplysninger, såsom helbredsforhold, strafbare forhold, oplysninger om race eller etnicitet, oplysninger om politisk eller religiøs overbevisning eller seksuelle forhold, der har været behandlet i forbindelse med en retssag, kan være omfattet af bruddet, men det har desværre ikke vist sig muligt at konstatere, præcis hvilke oplysninger eller borgere der er omfattet af bruddet.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte administrationschef Mette Kronborg Jensen på 99685600.