Gå til sidens indhold

Retten i Hjørring

27 jan 2021

Retten i Hjørring

Overblik over rettens COVID-19 tiltag

Som følge af COVID-19-situationen og sundhedsmyndighedernes anbefalinger, har retten iværksat forskellige tiltag for at sikre, at afholdelsen af møder og hovedfor-handlinger kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt.

Retten vurderer i hver enkelt sag, om hovedforhandlingen/mødet kan gennemføres. Det betyder, at du skal møde, hvis ikke du hører andet. Retten vil så hurtigt som muligt give besked til alle parter i de sager, hvor myndighedernes anbefalinger ikke kan opretholdes ved afholdelse af mødet, og som derfor udsættes.

Rettens lokaler

For alle møder, som fastholdes, gælder, at de indkaldte bør henvende sig ved informationen ved ankomst. Møde-/retslokalet kan være ændret som følge af de nye restriktioner.

I alle rettens lokaler er der opsat håndsprit. Der er opsat plexiglas mellem pladser, hvor det ikke er muligt at overholde mindst to meters afstand.

På vidneskranken i retssalene ligger der spritservietter eller lignende, så parter og vidner har mulighed for at sikre sig mod smitterisiko fra tidligere fremmødte.

Tilstedeværelse i retssalen og retsbygningen

Anbefalingen om mindst to meters afstand betyder, at der ikke er plads til mange personer i retssalene og mødelokalerne.

Retten forsøger at mindske antallet af personer i rettens bygning i det hele taget, herunder også på ventearealerne. For alle sager gælder derfor, at antallet af tilhørere bedes begrænset mest muligt.

Henset til ovenstående samt sundhedsmyndighedernes generelle opfordring til borgerne, beder retten om, at parterne i forhold til hovedforhandlinger (straffesager og civile sager)

  • overvejer at begrænse antallet af partsrepræsentanter
  • undlader at medbringe tilhørere
  • genovervejer relevansen af indkaldte vidner
  • overvejer eventuel brug af retsplejelovens § 174, stk. 2, eller stk. 3, i forhold til særligt sårbare vidner
  • gør vidner opmærksomme på, at de efter endt forklaring bør forlade retsbygningen

Fogedsager

Mødende i fogedsager får besked om aflysninger i e-Boks, og opfordres derfor til at holde øje med deres digitale post. Ved tvivl kan fogedretten kontaktes på telefon 9968 5620 eller via mail på foged.hjo@domstol.dk.

Foreløbigt er eneste ændring dog, at rettens bitingsteder i Frederikshavn og Aabybro er lukket til den 5. april 2021. Disse møder er derfor udsat. Er du indkaldt til at møde i Hjørring, fastholdes mødet.

Udekørende fogedforretninger begrænses mest muligt.

Notarialforretninger

Notarens kalender er indskrænket, for at sikre grundig rengøring imellem hver notarialforretning. Retten opfordrer derfor kraftigt til, at brugere af notaren ikke møder op uden tidsbestilling. Når du bestiller tid, bedes du af tekniske årsager højst vælge 2 dokumenter, selvom du reelt har flere.

Udekørende notarialforretninger begrænses mest muligt.

Test for COVID-19

Retten opfordrer både eget personale, professionelle samt øvrige eksterne brugere til at lade sig teste regelmæssigt og inden fremmødet ved retten.

Ovenstående er foreløbigt gældende til den 5. april 2021.