Gå til sidens indhold

Retten i Hjørring

27 okt 2020

Retten i Hjørring

Forholdsregler for dig, der skal møde i retten

Vigtig information til alle brugere om hensigtsmæssig adfærd og god hygiejne i tiden med COVID-19.

Det er en forudsætning for sagsafviklingen, at alle retsmøder gennemføres i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger og retningslinjer om forholdsregler mod smittespredning.

Alle, der kommer i retten, skal derfor følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd og skal holde sig opdateret på www.coronasmitte.dk og www.sst.dk om de aktuelle anbefalinger.

De sundhedsfaglige anbefalinger, der er mest relevante i forhold til retten, er udarbejdet i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed og Arbejdstilsynet.

Adgangsforhold og generelle forhold ved retten og i retssalene

 • Indgange: Undgå kø ved indgang til både retten og retssalene. Hold afstand og følg markeringer de steder, der er sådanne. Der er ved indgangen til retten plakater, der forklarer, hvad man som bruger i retten skal gøre for at forebygge smitte med COVID-19.
 • Afstandskrav: Retten har sørget for, at bl.a. retssale er indrettet, så det er muligt at holde en afstand på 2 meter mellem de tilstedeværende personer, og at der er minimum 4 kvm. pr. person. I nogle tilfælde vil der være fysisk afskærmning med fx plexiglas, som vurderes at have en beskyttende virkning og kan fungere som et alternativ, hvis afstandskravet ikke kan overholdes.
 • Adgang til retten og i retssalen: Alle indkaldte kan møde i retten. Der er offentlighed i retsplejen, men dommeren har til enhver tid mulighed for at begrænse antallet af tilhørere i retssalen. Bekendtgørelse nr. 445 af 19/04/2020 om forsamlingsforbud gælder ikke for domstolene. Journalister har på baggrund af et konkret skøn som hovedregel forrang frem for andre uden direkte forbindelse til den konkrete sag.
 • Krav om mundbind eller visir: Det er et krav, at der bruges mundbind eller visir i rettens gang- og ventearealer.
 • Hygiejne ved indgang til retter og retssale: Ved indgangen til retten og til retslokalerne vil der være adgang til at bruge håndsprit, og der er håndvaske på toiletterne. Det er vigtigt at vaske hænder eller bruge håndsprit både ved indgang og udgang.
 • Vand: Husk selv at medbringe vand etc.

Rengøring og hygiejne

 • Rengøring: Hygiejne og rengøring i retten prioriteres højt. Rengøring og eventuelt desinficering af påvirkede kontaktpunkter (dørhåndtag, gelændere, kontakter, mikrofoner, knapper på automater, kaffemaskiner, køleskabe, vandautomater, betalingsautomater mv.) foretages dagligt.
 • Håndsprit: Der vil være adgang til håndsprit i retten.
 • Minimer kontakt: Undgå så vidt muligt at røre kontaktpunkter (dørhåndtag, gelændere, kontakter, mikrofoner, armlæn, bordoverflader mv,). Undlad også at give hånd.
 • Toiletforhold i retten: Du kan benytte toiletterne i retten. Toiletter rengøres dagligt, og alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres.

Sygdom eller symptomer på COVID-19

 • Ved sygdom eller symptomer på smitte med COVID-19: Hvis du er smittet eller har symptomer, der kunne tyde på COVID-19, må du ikke møde i retten. Det gælder også, hvis det kun er milde symptomer. Læs nærmere om symptomerne her. Hvis du har været smittet med COVID-19, må du først møde i retten, når du ikke længere smitter, og du har været symptomfri i 48 timer. Husk at kontakte retten og melde afbud på tlf. 99 68 56 00. Er du indkaldt i retten, vil det som ved al anden sygdom være en juridisk afgørelse, om der er tale om lovligt forfald.
 • Ved COVID-19-smitte konstateret kort tid efter et besøg i retten: Kontakt retten, hvis du bliver konstateret smittet med COVID-19 efter besøg i retten, så retten kan informere personer, som du har været i nær kontakt med under dit besøg.

Personer i risikogruppen

Retten vil være ekstra opmærksomme på personer, der er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med COVID-19. Personer i risikogruppen er bl.a. ældre over 65 år, personer med kronisk sygdom eller nedsat immunforsvar og gravide. Hvis du er i en risikogruppe, og er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, når du skal møde i retten, så kontakt retten og hør nærmere. Alternativt kan du kontakte din læge.