Retten i Herning

Danmarks Domstole varetager en samfundskritisk funktion og er ikke omfattet af de nye restriktioner. Samtidig er vores retssale og mødelokaler indrettet således, at de overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så retsmøder kan afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt. Vi følger udviklingen i COVID-19 smittespredningen nøje og er fortsat meget opmærksomme på ikke at udsætte rettens brugere eller medarbejdere for unødig smitterisiko i forbindelse med afvikling af retsmøder. Retten har skærpet opmærksomhed på de sundhedsmæssige foranstaltninger i retsbygningerne og på, at de sundhedsmæssige retningslinjer overholdes af alle.

Retten opretholder på den baggrund retsmøder mv. Det betyder, at du skal møde i retten i overensstemmelse med indholdet af din indkaldelse med mindre, du er blevet kontaktet direkte og har fået at vide, at retsmødet er aflyst.

De hidtil gældende regler for hygiejne og adfærd gælder fortsat.

Det betyder, at der skal sprittes hænder af ved indgangen til retten og ved indgang til rettens mødelokaler og retssale. Der er opsat berøringsfrie spritbeholdere mange steder i bygningen. Der skal bæres mundbind eller visir i retsbygningen, når du opholder dig på gange eller i venteområder. Det er op til den enkelte dommer eller mødeleder, om der skal bæres mundbind eller visir under selve retsmøderne. Retten har ekstra rengøring midt på dagen, hvor alle berøringsflader sprittes af. Møder du hos notaren eller fogedretten og skal udveksle dokumenter, er der også handsker til rådighed.

Alle brugere opfordres til at lade sig teste for Covid-19, inden de skal møde i retten. Det er frivilligt, om man vil følge opfordringen, og man vil ikke ved fremmøde blive bedt om at vise dokumentation for en test.

Læs mere om de skærpede anbefalinger

Læs mere om håndteringen af Covid-19 ved Danmarks Domstole

Sidst opdateret: 21. april 2021