Gå til sidens indhold

Retten i Herning

21 sep 2020

Retten i Herning

Diamant til en værdi af ca. 90.000 kr.

Dom om tyveri og hæleri af diamant til en værdi af ca. 90.000 kr.

Dom om tyveri og hæleri af diamant til en værdi af ca. 90.000 kr.

Retten i Herning har den 12. august 2020 idømt en mand (T1) og en kvinde (T2) fængselsstraffe for henholdsvis tyveri og hæleri af en diamant til en værdi af ca. 90.000 kr., som blev stjålet fra en postterminal i Herning. En tredje person (T3), tiltalt for hæleri, blev frifundet.

En enig domsmandsret fandt, at T1 skulle straffes for tyveri, jf. straffelovens § 276, og han blev idømt fængsel i 3 måneder, som blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste. T2 skulle straffes for hæleri, jf. straffelovens § 290, stk. 1, og hun blev idømt fængsel i 30 dage, som blev gjort betinget. T3 blev frifundet for hæleri. 

Af rettens begrundelse for afgørelsen fremgår følgende:

”Forhold 1:

På grundlag af de troværdige forklaringer fra vidnerne V1 og V2 samt oplysningerne om postforsendelsen finder retten det bevist, at diamanten blev stjålet fra pakken under forsendelsen. T1 var på arbejde på postterminalen i Herning, da pakken passerede terminalen og var blandt andet med til at læsse pakker, og efter vidnet V3’s forklaring kan pakken godt være åbnet her, uden at det kan ses på video-overvågningen. Det var T1’s sidste eller næstsidste vagt på arbejdet, da han var blevet fyret, og T1 var i økonomiske problemer. T1 sendte allerede dagen efter - en torsdag - et foto af diamanten til medtiltalte T2. T1 har selv forklaret, at han en eftermiddag i november fandt diamanten på gågaden i Herning tæt på politistationen, men undlod at aflevere den her eller rette henvendelse til politiet herom. Retten finder, at denne forklaring under de foreliggende omstændigheder må tilsidesættes som helt utroværdig, og at det således kan udelukkes, at en anden ansat ved Post Nord skulle havde stjålet diamanten og derefter tabt den på en befærdet gågade i Herning, hvorefter netop T1 - og ikke en anden person - samme dag skulle have fundet den. Retten finder det derfor på denne baggrund bevist, at T1 er skyldig.

Forhold 2:

De tiltalte T3 og T2 forsøgte den 21. november 2019 på vegne af T1 at videresælge den pågældende diamant. Ved afgørelsen af skyldsspørgsmålet er det herefter afgørende, om de havde forsæt til hæleri.

T2 har forklaret, at hun troede på T1’s forklaring om, at han havde fundet diamanten på gågaden, og at han havde været hos politiet og fået oplyst, at den ikke var stjålet. Efter hendes egen forklaring ville hun imidlertid ikke have, at T3’s kæreste købte den, og selv om T1 sagde, at han havde været ved politiet, bad hun ham gøre det igen. Hun var også klar over, at T1 manglede penge, men hun tjekkede ikke selv op på, at diamanten, som efter det for hende oplyste i hvert fald repræsenterede en værdi af 30.000 kr. og formentlig mere, ikke var stjålet. Under disse omstændigheder finder retten, at hun har anset det for overvejende sandsynligt, at diamanten var stjålet, og i relation til T1, at han i hvert fald begik ulovlig omgang med hittegods i relation til den. Som følge heraf er det bevist, at hun har haft forsæt til hæleri og derfor er skyldig.

T3 var alene 17 år på gerningstidspunktet. Selvom hun også havde hørt historien om fundet af diamanten i gågaden, gjorde hverken T2 eller T1, som var en slags stedfar, hende opmærksom på, at der kunne være problemer med at beholde denne. Hun fik endvidere at vide, at T1 havde været hos politiet. Efter hendes egen forklaring fik hun først på vej hen til mødet med den mulige køber en mistanke om, at diamanten kunne være stjålet. Denne mistanke skyldtes formentlig, at T2 absolut ville med for at beskytte hende. Retten finder dog ikke, at der er ført et til domfældelse fornødent bevis for, at hun anså det for overvejende sandsynligt, at diamanten var stjålet, eller at hun på anden måde havde forsæt til at begå hæleri. Som følge heraf frifindes hun. 

Straffen for så vidt angår T1 fastsættes til fængsel i 3 måneder, jf. straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 276.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis T1 overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 62 og § 63, jf. § 56, stk. 1.T1 skal herunder udføre samfundstjeneste i 80 timer.

Retten har i skærpende retning lagt vægt på, at tyveriet blev begået via arbejdspladsen, og at diamanten var 90.000 kr. værd. Retten har dog samtidig lagt vægt på, at T1 ikke er tidligere straffet og har gode personlige forhold, og at det må anses for tilfældigt, at værdien at det stjålne netop var så stor.

Straffen for så vidt angår T2 fastsættes til fængsel i 30 dage, jf. straffelovens § 290, stk. 1.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis T2 overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 1.

Retten har lagt vægt på T2’s meget begrænsede rolle og hendes personlige forhold, herunder at hun ikke tidligere er straffet. ”

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Anne Lægaard Bindslev på telefon 99 68 60 07.

SS 565/2020