Gå til sidens indhold

Retten i Herning

28 okt 2020

Retten i Herning

Virksomhedspant

Betalinger og meddelelse af virksomhedspant efter fristdagen.


Dom i sag angående omstødelse af en række betalinger på i alt godt 33,5 mio. kr. og meddelelse af virksomhedspant efter fristdagen fra et slagteri til et grisehandlerfirma for grise leveret til slagteriet samt erstatningsansvar over for ejeren af grisehandlerfirmaet.

Retten har den 24. juli 2020 afsagt dom i en sag mellem et konkursbo efter et slagteri og slagteriets leverandør af grise og leverandørens ejer. Sagen blev behandlet af 3 juridiske dommere.

Retten fandt, at de betalinger, som var sket efter fristdagen til leverandøren, og det virksomhedspant, som efter fristdagen var stillet til leverandøren, ikke skulle omstødes, da konkursboet ikke havde bevist, at kreditorerne havde lidt et tab. Afledt heraf blev ejeren af leverandøren også frifundet.

Retten lagde navnlig vægt på, at det ikke var bevist, at der i den relevante periode var tale om et ændret samhandelsmønster mellem slagteriet og leverandøren, herunder ikke i afregning af leveringerne af grise og heller ikke i priserne. Videre lagde retten vægt på, at slagteriet ikke ville have kunnet fortsætte driften og sælges som ”going concern”, hvis leverancerne af grise fra leverandøren, der udgjorde 85 – 90 % af slagteriets produktion, ophørte. Hertil kom, at leverandørens tilgodehavende hos slagteriet ikke var formindsket i den relevante periode, og at der herefter ikke var sket en forringelse af de øvrige kreditorers stilling ved en nettonedbringelse af gælden til leverandøren.

Sagens nummer: BS-39385/2019-HER