Gå til sidens indhold

Retten i Herning

15 dec 2020

Retten i Herning

1 års fængsel for vold og besiddelse af narko

Dom afsagt: 15. december 2020

24-årig mand fra Brande idømt 1 års fængsel for vold og besiddelse af 8 cannabisplanter med henblik på fremstilling af marihuana til eget forbrug

Sagsnummer: SS 99-5318/2020

Den 24-årige mand – i det følgende A - var tiltalt for at have angrebet en 60-årig mand – i det følgende B - med en machete ved flere gange at have stukket B med macheten, hvorved B pådrog sig snitsår i hovedet og i hånden på A’s bopæl i Brande (forhold 1). Derudover var A tiltalt for at have skubbet en anden mand med begge hænder i Kvickly i Brande (forhold 2) samt for at have dyrket og besiddet 8 cannabisplanter på sin bopæl med det formål at fremstille et samlet skønnet udbytte på ikke under 228 gram marihuana til eget forbrug (forhold 3). Tiltalte nægtede sig skyldig i alle forhold.

A forklarede om forhold 1, at B den pågældende nat ca. kl. 02.00 henvendte sig ved A’s dør i den hensigt at få A til at skrue ned for musikken, og at A herefter tog macheten, der havde ligget i køkkenet tæt på hoveddøren, med ned til hoveddøren i den hensigt at skræmme B, der var nabo til A. A’s kammerater, som var til stede på tidspunktet, forklarede, at A blev skubbet af B, men at de efterfølgende var så chokerede, at de satte sig i stuen og ikke huskede yderligere fra før politiet ankom.

Retten lagde til grund, at det ikke kunne udelukkes, at B havde skubbet til A, og at der således var opstået klammeri mellem de to. Retten fandt det imidlertid bevist, at tiltalte havde stukket B med macheten. Retten lagde vægt på, at der på skæftet af macheten blev påvist DNA, der var beregnet til at være 55.100 gange mere sandsynligt at stamme fra A end fra en tilfældig anden person i den danske befolkning, og at det aftørrede blod fra knivbladet blev beregnet til at være 1.000.000 gange mere sandsynligt at stamme fra B end fra en tilfældig anden i den danske befolkning. Dertil blev der lagt vægt på B’s forklaring samt indholdet af personundersøgelsen vedrørende B’s skader. Retten fandt, at A ved at anvende macheten i hovedhøjde foran en anden person ved at svinge eller stikke med den som det mindste måtte have anset det for overvejende sandsynligt, at han herved kunne ramme personen. Retten fandt herefter A skyldig i forhold 1. Dertil fandt retten det bevist, at A var skyldig i forhold 2 og 3.

Straffen blev fastsat til 1 års ubetinget fængsel. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på de omstændigheder, hvorunder volden blev begået, men også skadernes begrænsede omfang. Der blev endvidere lagt vægt på, at forhold 1 blev begået under anvendelse af en stor machete af potentielt særdeles farlig karakter. Dertil blev det tillagt vægt, at tiltalte havde forstraffe for ligeartet kriminalitet og den korte tid der var gået, siden tiltaltes løsladelse fra seneste afsoning.

Dommen blev afsagt af en enig domsmandsret den 15. december 2020. Tiltalte modtog dommen.