Gå til sidens indhold

Retten i Herning

10 dec 2020

Retten i Herning

Mand dømt for slag med økse mod bil

21-årig mand dømt for fareforvoldelse, trusler og hærværk ved at have knust flere ruder i en bil med en økse, mens føreren sad på førersædet.

Sagsnummer: SS 99-4425/2020

Den tiltalte blev herudover fundet skyldig i forsøg på grov vold ved på et senere tidspunkt at have gået rundt med en økse og to molotovcocktails i et forsøg på at opsøge voldsparate mennesker, hvor han var klar over og havde accepteret risikoen for at ville benytte de pågældende genstande imod dem.

Tiltalte var blevet mentalundersøgt og med stor sandsynlighed inde i en udvikling af alvorlig sindssygdom. Tiltalte, som havde været varetægtsfængslet i en måned efter slagene mod bilen, blev efter det andet forhold varetægtsfængslet i surrogat på psykiatrisk afdeling og havde - da sagen blev behandlet - været varetægtsfængslet i 7 måneder. Anklagemyndigheden påstod efter flere forelæggelser for Retslægerådet tiltalte idømt en dom til anbringelse på psykiatrisk afdeling. En enig domsmandsret fandt dog efter at have hørt bl.a. den behandlende læge og tiltaltes bostøtte, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag herfor, hvorefter tiltalte blev idømt en behandlingsdom, hvor overlægen – uden rettens mellemkomst – kan udskrive den pågældende, som dog stadig skal være i tilsyn og vil kunne genindlægges af lægen uden at opfylde betingelserne for en tvangsindlæggelse.

Sagen blev behandlet som en domsmandssag, idet tiltalte havde fravalgt nævningebehandling.

Tiltalte modtog dommen, som blev afsagt den 20. november 2020. Anklagemyndigheden har efterfølgende anket dommen.