Gå til sidens indhold

Retten i Herning

09 jan 2020

Retten i Herning

Frifindelse da sagen var dårligt oplyst

En 20-årig mand frifundet for flere forhold begået på et bosted i Ikast, da anklagemyndigheden ikke havde oplyst sagen tilstrækkeligt

Sagen kort fortalt

En nu 20-årig mand var i 2017 anbragt på et bosted. Her skulle han i starten af 2017, da han var 17 år, angiveligt have begået en række forhold. Det drejede sig om besiddelse af 11 gram skunk til eget forbrug og 5 tilfælde af overtrædelse af straffelovens § 279, bedrageri. Bedragerierne bestod i, at han havde sat effekter til salg på Facebook, hvorefter købere betalte til tiltaltes konto. Tiltalte havde dog hverken vilje eller evne til at sende effekterne, så køberne fik tab.

Tiltalte nægtede sig skyldig. 

Dommens resultat

Anklagers påstand om straf var fængsel.

Retten frifandt tiltalte i alle forhold. Det skete med følgende præmisser: 
”Retten skal indledningsvis bemærke, at der i alle sagens forhold mangler væsentlige oplysninger. Det drejer sig bl.a. om fundet af euforiserende stoffer, forholdene på og omkring bostedet, tiltaltes færden i de tidsrum, som er relevante for sagen samt afhøring af en eller flere ansatte fra bostedet. Anklagemyndigheden har bevisbyrden for, at tiltalte er skyldig, og mangelfulde oplysninger kommer tiltalte til gode.

Retten finder, at der ikke i nogen af sagens forhold er ført et fuldt tilstrækkeligt bevis for, at tiltalte er skyldig. Tiltalte frifindes derfor i sagen.”


Sagen var en domsmandssag og dommerne var enige om dommens resultat. Anklagemyndigheden vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.


Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Herning den 9. januar 2020