Gå til sidens indhold

Retten i Herning

12 dec 2019

Retten i Herning

Taxachauffør dømt for vold mod skolebarn, han kørte fra skole til bopælen

En 58-årig chauffør dømt for vold mod skolebarn, der spyttede i hans taxa. Forholdet begået i Herning

Sagen kort fortalt
En 8-årig dreng, der blev kørt fra skolen til bopælen i en taxa, blev i foråret 2019 udsat for vold, der i anklageskriftet er beskrevet således:

”(Tiltalte havde) taget fat i overarmene på M, født … 2011, og lagt M ned på gulvet i taxaen, for derefter at trække M 2 gange frem og tilbage over gulvet og skinnerne, som stolene sidder fastspændt i, for derved at bruge M til at tørre spytklatter op. ”

Tiltalen var vold efter straffelovens § 244, stk. 1.
Tiltalte erkendte sig skyldig og forklarede, at drengen 2 gange havde spyttet på gulvet i taxaen. Da han påtalte dette, grinede drengen ham op i ansigtet. Da taxaen var standset ved drengens bopæl, begik han volden som beskrevet.

Dommens resultat
Retten fandt det bevist at tiltalte havde begået volden som beskrevet. Tiltalte havde helbredsmæssige problemer og Kriminalforsorgen fandt ham egnet til en betinget dom.
Straffen blev fastsat til fængsel i 14 dage. Straffen blev gjort betinget med en prøvetid på 1 år.

Tiltalte valgte ikke at anke dommen.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Herning den 10. december 2019
Pressekontaktdommer
Anne Lægaard Bindslev
E-mail: alb@domstol.dk
Tlf.: 99 68 60 57