Gå til sidens indhold

Retten i Herning

11 jul 2018

Retten i Herning

Bøde for at fotografere i naboens have

57-årig mand idømt dagbøder for uberettiget at have fotograferet sin nabo i dennes private have.

Sagsnummer: SS 99-322/2018
 
Sagen kort fortalt
En 57-årige mand fra Ringkøbings opland var tiltalt for at have fotograferet sin nabo, mens denne befandt sig i sin private have.
Tiltalen var overtrædelse af straffelovens § 264a. Han erkendte, men mente, at billederne var taget muligvis på opfordring fra kommunen men det skete for at dokumentere et eventuelt socialbedrageri. Naboen havde ikke givet tilladelse til fotograferingen.
 
Dommens resultat
Retten fandt ikke, at formålet med fotograferingen ændrede ved, at den tiltalte havde overtrådt loven. Henset til krænkelsens beskedne omfang, hvor billederne alene var givet videre til kommunen, og hvor en anden person på billederne var sløret, blev straffen fastsat til 6 dagbøder på hver 400 kr.
 
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Herning den 9. juli 2018