Gå til sidens indhold

Retten i Herning

22 mar 2018

Retten i Herning

Retten idømmer 33-årig mand forvaring

Retten har ved en nævningesag idømt en 33-årig forvaring for blandt andet at have kastet en håndgranat mod Black Armys klubhus i Herning den 13. december 2016 og for på kort afstand at have skudt en mand i benene 3 gange den 16. januar 2017 i Hatting.

Sagsnummer: SS 4021/2017

Sagen kort fortalt
Sagens ene hovedforhold angik forsøg på overtrædelse af straffelovens § 252 – forsøg på forsætlig fareforvoldelse – mens det andet angik overtrædelse af straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. stk. 1, jf. til dels § 21 – grov vold under særdeles skærpende omstændigheder i gentagelsestilfælde. Ved det første hovedforhold havde tiltalte en hverdagsaften kastet en håndgranat mod Black Armys klubhus i det centrale Herning. Da håndgranaten eksploderede, skete der omfattende skader på klubhuset og på en del biler, der var parkeret i nærheden. Skaderne beløb sig til mindst 160.000 kr. Ved det andet hovedforhold affyrede han på kort afstand 4 pistolskud mod en mand, der opholdt sig i eget hjem. Tre af skuddene ramte manden i benene, så han blandt andet pådrog sig dropfod og varige nerveskader.

Tiltalte var siden 2011, hvor han var 16 år, straffet flere gange for grov personfarlig kriminalitet, blandt andet røveri. Han var tidligere påstået idømt forvaring. Dette afslog Højesteret dog ved dom afsagt i januar 2009. I stedet blev han straffet med 8 års fængsel. Den 12. december 2013 var han idømt 4 års fængsel for berigelseskriminalitet som fællesstraf med reststraf i henhold til prøveløsladelse fra afsoning af straffen på 8 års fængsel. Han var den 6. marts 2016 prøveløsladt med en reststraf på 414 dages fængsel og 2 års prøvetid. Forholdene, som han nu er fundet skyldig i, var således begået i prøvetiden i henhold til prøveløsladelsen.
Tiltalte erkendte sig skyldig i at have begået de faktiske handlinger, der udgjorde grundlaget for tiltalen i de to hovedforhold.
Af Retslægerådets udtalelse til brug for sagen fremgik det, at Rådet nu fandt det påkrævet at anvende forvaring i stedet for fængsel for at forebygge en nærliggende fare, som tiltalte frembyder for andres liv, legeme, helbred og frihed.

Dommens resultat
Et enstemmigt nævningeting fandt tiltalte skyldig i overensstemmelse med tiltalen og fulgte anklagemyndighedens påstand om forvaring. Tiltalte blev samtidig dømt til at betale skudofferet foreløbigt ca. 375.000 kr. i erstatning.

Tiltalte valgte at anke dommen.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt i Retten i Herning den 22. marts 2018.

Kontaktinformation til parternes repræsentanter
Forsvarer: advokat Karina Skou, Aalborg
Anklagemyndighed: Specialanklager Lise Hebsgaard, Midt- og Vestjyllands Politi.