Retten i Helsingør

13 mar 2020

Retten i Helsingør

Domsresumé

15 års fængsel til 50-årig mand

Manden blev idømt 15 års fængsel for at have dræbt en anden mand med et skud med et haglgevær samt for usømmelig omgang med liget.

Sagen kort fortalt
Manden var tiltalt for at have dræbt en anden mand ved at have affyret et skud med et haglgevær, som ramte den anden mand på højre side af halsen. Manden var endvidere tiltalt for usømmelig omgang med lig, idet han anbragte liget i et vandbassin på sin terrasse og anlagde et bålsted over det sted, liget var begravet.

Manden nægtede sig skyldig i drab, idet han forklarede, at skuddet blev afgivet ved et uheld. Manden erkendte usømmelig omgang med lig ved at have placeret liget på sin terrasse.

Dommens resultat
Retten fandt, at der var grundlag for at tilsidesætte mandens forklaring om, at skuddet var afgivet ved et uheld. Da det kunne lægges til grund, at dødsårsagen var læsionerne efter det skud, som manden affyrede, nåede et enigt dommerpanel frem til, at manden var skyldig i manddrab. Et enigt dommerpanel fandt det endvidere bevist, at tiltalte var skyldig i usømmelig omgang med lig.

Manden blev også fundet skyldig i besiddelse af ikke under 7 kg amfetamin samt 7 andre forhold.

Straffen blev fastsat til fængsel i 15 år.

Manden ankede dommen.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Helsingør den 13. marts 2020. Sagsnummer: SS 10-2292/2019