Gå til sidens indhold

Retten i Helsingør

22 dec 2020

Retten i Helsingør

Indkøbschef dømt

Indkøbschef dømt for forsøg på at videregive forretnings-hemmeligheder til konkurrent

Sagen mod medtiltalt blev afvist.

Sagen kort fortalt

Indkøbschefen var tiltalt for, at han i 2016 uberettiget lydoptog et internt møde i den virksomhed, som han var ansat i. Han var endvidere tiltalt for, at han også i 2016 sammen med en medtiltalt forsøgte at videregive forretningshemmeligheder om den virksomhed, som han var ansat i, til en konkurrerende polsk virksomhed.

Indkøbschefen erkendte, at han havde forsøgt at etablere kontakt til den konkurrerende virksomhed. Han forklarede under sagen, at det skyldtes, at han ønskede at søge job i den virksomhed.

Begge de tiltalte gjorde gældende, at domstolene i Danmark ikke kunne træffe afgørelse i forholdet om videregivelse af forretningshemmeligheder, da forholdet var begået uden for Danmark.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at indkøbschefen uberettiget havde erhvervet forretningshemmeligheder på et møde den 23. februar 2016, og at han efterfølgende forsøgte at videregive denne og andre forretningshemmeligheder mod betaling.

Da indkøbschefen havde forsøgt at sælge dokumenter og lydoptagelser, som indeholdt en meget betydelig viden om den virksomhed, som han var ansat i, og da videregivelse af oplysningerne kunne have medført et betydeligt tab for denne virksomhed, henførte retten forholdet til straffelovens § 299 a.

Retten fastsatte straffen til fængsel i 2 år.

Sagen mod den medtiltalte blev afvist, da der ikke var straffemyndighed i Danmark.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Helsingør den 22. december 2020. Sagsnummer: SS 10-828/2019.