Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

Grønlands Landsret

Erstatningsnævnet kan give dig erstatning, hvis du eller dine pårørende er blevet udsat for personfarlig kriminalitet.

"Det Grønlandske Nævn vedrørende Erstatning fra Staten til Ofre for Forbrydelser" kaldes i daglig tale "Erstatningsnævnet".

Erstatningsnævnet behandler ansøgninger om erstatning i henhold til erstatningsloven.

Erstatningsnævnet kan give dig erstatning, hvis du eller dine pårørende er blevet udsat for personfarlig kriminalitet.

Det vil sige, at I er kommet fysisk eller psykisk til skade på grund af en kriminel handling.

Hvordan søger jeg erstatning?

For at få erstatning skal du udfylde et ansøgningsskema og aflevere det til politiet på det sted, hvor forbrydelsen er begået. Ansøgningsskemaet får du også hos politiet.

Du kan også finde ansøgningsskema her

I hvilke situationer kan jeg søge erstatning?

Det er blandt andet en betingelse for at få erstatning;

  • at skaden er sket ved en overtrædelse af kriminalloven
  • at der er tale om personskade
  • at forbrydelsen er anmeldt til politiet uden unødigt ophold (normalt inden for 24 timer)
  • at man har fremsat krav om erstatning over for skadevolderen, hvis sagen har været i retten
  • at man har fremsat krav over for Erstatningsnævnet senest 2 år, efter forbrydelsen er begået.

Kan jeg få erstatning selvom gerningsmanden er ukendt?

Ja, du kan få erstatning, selv om gerningsmanden er ukendt eller ikke kan findes.

Kan jeg få erstatning, selvom gerningsmanden ikke kan dømmes?

Ja, du kan godt få erstatning, selv om gerningsmanden ikke kan dømmes. Det kan fx være en situation, hvor vedkommende er under 15 år eller utilregnelig (fx sindssyg).

Årsberetninger

Sidst opdateret: 25. maj 2021