Retten i Glostrup

09 jul 2020

Retten i Glostrup

Dømt for groft hæleri ved at modtage penge og gaver fra mor

Britta Nielsens børn er straffet med 3½ år, 2½ år og 1½ års fængsel for hæleri af særlig grov beskaffenhed

Britta Nielsens børn er straffet med 3½ år, 2½ år og 1½ års fængsel for hæleri af særlig grov beskaffenhed ved over en periode på over 10 år at have modtaget penge og gaver fra deres mor, som stammede fra moder­ens bedrageri mod Socialstyrelsen.

Sagsnummer: SS 10352/2019

Sagen kort fortalt

Britta Nielsen blev ved Københavns Byrets dom af 18. februar 2020 dømt for bedrageri af særlig grov beskaffenhed over for sin arbejdsplads, Socialstyrelsen.

Hendes børn, to døtre på 33 og 36 år og en søn på 40 år, var tiltalt for hæleri af særlig grov be­skaf­fenhed ved over mere end 10 år at have modtaget kontantbeløb, pengeover­førsler og gaver fra deres mor.

Børnene erkendte i det væsentlige at have modtaget penge, heste, biler og en andelsbolig for henholdsvis 37 mio. kr., 10 mio. kr. og 3,4 mio. kr.

De forklarede, at de ikke vidste, at pengene stammede fra et kriminelt forhold, men troede, at pengene var arv og livsforsikring efter deres far, samt opsparing og investe­ringer, som deres mor havde fortalt dem.

Dommens resultat

Retten fandt dem skyldige i hæleri af særlig grov beskaffenhed.

Retten tilsidesatte børnenes forklaringer og henviste til, at forældrene havde haft en almindelig økonomi, til størrelsen af de overførte beløb over en lang årrække og til værdien af de indkøbte heste og biler. Retten fandt det efter en samlet vurdering af sagens oplysninger, herunder forklaringerne fra vidnerne, bevist, at børnene måtte have indset, at det var sandsynligt, at værdierne stammede fra et kriminelt forhold, og havde accepteret dette.

De to døtre blev straffet med henholdsvis 3½ år og 1½ års fængsel.

Sønnen, der også var skyldig i besiddelse af børnepornografisk materiale på en ekstern harddisk, som blev fundet i hans kuffert ved anholdelsen i Københavns lufthavn, blev straffet med 2½ års fængsel.

Retten har konfiskeret udbyttet i form af biler, indestående på bankkonti og en lejlighed.

Børnene skulle betale sagens omkostninger.

Sagen var en domsmandssag, og dommerne var enige om dommens resultat.

De tiltalte har mulighed for at anke dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 9. juli 2020