Retten i Glostrup

18 jun 2020

Retten i Glostrup

Dom for vold på Albertslund Station

7 unge i alderen 15-17 år fra Albertslund er fundet skyldige i vold mod en 17-årig.

Sagsnummer: 3233/2020

Sagen kort fortalt

Den 14. februar 2020 modtog politiet en anmeldelse om vold mod en 17-årig samme aften på Albertslund Station. Politiet indhentede videoover­vågning fra stationen. Den viste hele episoden.

På baggrund af denne videoovervågning og sagens yderligere efterforskning blev syv unge tiltalt for vold efter straffelovens § 244 (simpel vold).

De tiltalte nægtede sig skyldige, men fem af dem erkendte i retten, at de havde været til stede på stationen, og at det var dem, der kunne ses på overvågningen. De forklarede alle, at de ikke kendte den 17-årige.  

Dommens resultat

På baggrund af videoovervågningen fandt retten det bevist, at den 17-årige blev antastet af gruppen på i hvert fald fem unge kort efter, at han sammen med en yngre søster var stået af toget. Den 17-årige blev først forsøgt skubbet af en person fra gruppen, hvorefter han for­søgte at trække sig væk. Derefter fik han et spark på benet af en anden fra gruppen, og da han trak sig længere væk, fik han et knytnæveslag i ansigtet af den første. Da han forsøgte at løbe fra stedet, satte de efter ham, og i den forbindelse fik han yderligere et spark, ligesom han under den fortsatte flugt bl.a. fik yderligere et slag mod ansigtet og spark/et benspænd. Til sidst tog han flugten over skinnerne.

På baggrund af politiets efterforskning og videoovervågningen fandt retten det bevist, at alle 7 tiltalte havde været til stede på stationen under voldsepisoden.

Fem af de tiltalte havde som en gruppe forfulgt den 17-årige rundt på perronen og udøvet vold mod ham.

Fire fra denne gruppe havde taget aktiv del i volden. Selv om de hver for sig kun havde givet 1 eller 2 enkelte slag, skub eller spark, fandt retten, at de 4 alle kunne dømmes for hele voldsepisoden, fordi de ved at være til stede og deltage i for­føl­gelsen på perronen havde tilsluttet sig volden.

Den femte i gruppen blev fundet skyldig, selvom han ikke selv havde udøvet vold, fordi han ved at være til stede som en del af gruppen under hele forløbet rundt på perronen havde understøttet og medvirket til volden.

Den vold, som den 17-årige havde været udsat for, var simpel vold, og han havde kun begrænsede fysiske skader efter volden, men det var en skærpende omstændighed, at der var tale om helt uprovokeret og umotiveret vold, at volden var blevet udøvet af en større gruppe, og at de havde forfulgt ham rundt på perronen, indtil han havde søgt tilflugt ved at løbe over skinnerne.

To af de tiltalte, der aktivt havde taget del i volden, blev straffet med fængsel i 3 måneder. De var begge 15 år på gerningstidspunktet og var ikke tidligere straffet. Straffen for dem blev gjort betinget, bl.a. med det vilkår, at de skal undergive sig foranstaltninger som bestemt af Ungdomskriminalitetsnævnet.

De to andre på henholdsvis 16 og 17 år, der aktivt havde taget del i volden, blev straffet med henholdsvis 4 og 6 måneders fængsel, da de begge tidligere havde en betinget dom for vold. En del af fængselsstraffen skal afsones, mens resten bliver betinget med vilkår.

Den femte fra gruppen, som ikke havde været aktiv deltagende, men havde tilsluttet sig gruppen og understøttet volden, blev straffet med fængsel i 30 dage. Han var 16 år på gerningstidspunktet og ikke tidligere straffet. Straffen for ham blev gjort betinget, og hans sag skal også behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet.

De to sidste tiltalte havde ikke været en del af gruppen og havde ikke medvirket til den vold, som gruppen havde udøvet. Den ene af dem, som da var 16 år, blev dømt for umotiveret at have sparket/spændt ben for den 17-årige, da han forsøgte at løbe ind i forhallen. Han blev straffet med fængsel i 3 måneder, da også han havde en tidligere betinget dom. En del af denne straf skal afsones, mens resten blev betinget. Hans sag skal behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet.  

Den anden blev dømt for umotiveret at have sparket ud efter den 17-årige, da han efter benspændet var faldet i forhallen. Det kan ikke lægges til grund, at sparket ramte. Retten fastsatte straffen for dette forsøg på vold til fængsel i 30 dage. Han var 15 år og ikke tidligere straffet. Straffen blev gjort betinget, og hans sag skal behandles i Ungdomskriminalitets nævnet.

Sagen var en domsmandssag, og dommerne var enige om dommens resultat.

De tiltalte har nu en frist på 14 dage til at beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 18. juni 2020.