Retten i Glostrup

22 maj 2020

Retten i Glostrup

Tre mænd dømt for drabsforsøg i Søborg

Tre mænd opsøgte sammen med flere andre en 36-årig mand, pegede på ham med en skarpladt pistol og tildelte ham flere knivstik i ryg og balle.

En 27-årig og en 23-årig er hver straffet med fængsel i 9 år, mens en 24-årig er dømt til forvaring.

Sagsnummer: SS 12891/2019

Sagen kort fortalt
Den 30. juni 2019 blev en 36-årig mand opsøgt på sin bopæl i Søborg af flere personer, herunder de tre tiltalte på 27, 24 og 23 år. Den 36-årige gik ud og mødte dem ved indgangen til haven. Her tog den ene – den 23-årige mand - en skarpladt pistol frem og pegede på den 36-årige. Han greb resolut fat i pistolens løb for at få den væk, og det kom til håndgemæng. I den forbindelse blev den 36-årige væltet omkuld og fik slag og spark i hovedet og på kroppen af flere af gerningsmændene og fik derudover 5 knivstik, 4 i ryggen og 1 i balden. To af knivstikkene var ca. 10 cm dybe. Under overfaldet gik pistolen af, og den 36-årige fik et strejfskud i hånden.

De tre blev tiltalt for drabsforsøg efter straffelovens § 237, jf. § 21, og for besiddelse af skydevåben med skarp ammunition efter straffelovens § 192 a.

De tre tiltalte nægtede sig skyldige. Den 23-årige erkendte dog at have været på stedet og at have medbragt en pistol. Den 27-årige erkendte også at have været til stede, men forklarede, at han havde en aftale om at mødes med den 36-årige og ikke i øvrigt havde noget med episoden at gøre. Den 24-årige ønskede ikke at udtale sig under sagen.

Den 24-årige var yderligere tiltalt for en episode, der fandt sted den 20. juli 2019, hvor en 28-årig mand på et grønt areal nær Ballerup Station blev skudt i benet. Tiltalen lød også i dette forhold på drabsforsøg efter straffelovens § 237, jf. § 21, samt besiddelse af skydevåben med skarp ammunition efter § 192 a.

Under sagen var der yderligere rejst tiltale mod en 33-årig kvinde, som var kæreste til den 23-årige mand, og hendes veninde på 44 år. De to var tiltalt for at have transporteret og opbevaret våben, bl.a. en pistol med ammunition og en gaspistol, som stammede fra den 23-årige. Våbnene blev fundet i en pose hjemme hos den 44-årige. Hun forklarede i retten, at hun fået posen af sin veninde under en køretur, og at veninden havde sagt, at der var en pistol i posen. Hun erkendte sig derfor skyldig i at have besiddet en pistol, men forklarede, at hun ikke vidste noget om resten. Den 33-årige nægtede sig skyldig.

Dom i sagen
Et nævningeting ved retten i Glostrup har afsagt dom i sagen den 22. maj 2020.

Retten har fundet det bevist, at de tre mænd alle er skyldige i drabsforsøg på den 36-årige i haven i Søborg og i besiddelse af skydevåben med ammunition på offentligt sted. Retten har ved bevisførelsen bl.a. lagt vægt på en lang række oplysninger fra overvågningskameraer tæt på gerningsstedet, hvor man kan se de tiltalte og andre gå og køre til og fra gerningsstedet og på vidneforklaringer i sagen. Det har ikke under sagen været fremme, hvad der var motivet til drabsforsøget.

Retten har yderligere fundet det bevist, at det var den 24-årige, som med pistol skød en 28-årig mand i benet i Ballerup. Retten har dog alene fundet, at der var tale om grov vold og ikke drabsforsøg. Også her har retten lagt vægt på oplysninger fra overvågningskameraer og på tekniske undersøgelser om dna og fund af krudtslam. Heller ikke om dette forhold har der været oplyst noget motiv.

Begge kvinder er fundet skyldige i besiddelse af våbnene, herunder at de har transporteret dem på offentligt tilgængeligt sted.

Retten har fastsat straffen for den 27-årige og den 23-årige til fængsel i 9 år. Retten har lagt vægt på forholdets karakter, og på at der har været medbragt og anvendt en skarpladt pistol. Retten har tillige for begge disse tiltalte lagt vægt på, at de tidligere er straffet for personfarlig kriminalitet og også tidligere for besiddelse af skydevåben.

Den 24-årige var også i 2016 straffet for forsøg på manddrab. De forhold, som han nu er dømt for, blev begået, da han var undveget fra afsoning af den tidligere dom. På baggrund af en mentalundersøgelse af den 24-årige og en udtalelse fra Retslægerådet dømte retten den 24-årige til forvaring, idet retten fandt, at dette var nødvendigt for at forebygge en væsentlig fare for andre.

Den 33-årige kvinde blev straffet med fængsel i 2 år og 6 måneder. Den 44-årige kvinde fik en dom til behandling på psykiatrisk afdeling.

De tre mænd og den 33-årige kvinde har alle anket dommen med påstand om frifindelse eller en mildere straf.

De tiltalte har alle været varetægtsfængslet under sagen. De er fortsat varetægts-fængslet under anken, eller indtil fuldbyrdelse af dommen kan iværksættes.

Opdateret 22-5-2020 kl. 16.00