Retten i Glostrup

03 feb 2020

Retten i Glostrup

Røveri mod ældre ægtepar i privat hjem var ikke et egentligt hjemmerøveri

Sagens nummer er SS 15-11420/2019

Sagen kort fortalt

En 86-årig kvinde fra Hvidovre alarmerede en nat i april 2019 hjemmeplejen gennem Falck og forklarede, at der havde været ”tre mænd med en kniv”. Hjemmeplejen kunne imidlertid ikke se tegn på indbrud og forlod stedet. Om morgenen fastholdt kvinden, at der havde været tre mænd om natten. Efterforskningen viste, at kvinden havde brækket hoften, og at kvindens mand havde forskellige skader. Det blev også konstateret, at der var forsvundet forskellige effekter fra hjemmet. Manden kunne på grund af hukommelsessvækkelse ikke selv forklare om, hvad der var sket.

Ved hjælp af overvågningsbilleder fra blandt andet S-toget blev de tre tiltalte identificeret og pågrebet i løbet af foråret 2019. De var på det tidspunkt henholdsvis 16, 17 og 20 år og opholdt sig i forskellige asylcentre.

De tiltalte nægtede sig skyldige i røveriet hos det ældre ægtepar.

Anklagemyndigheden vurderede, at der var tale om et ”egentligt hjemmerøveri”, hvor de tiltalte var trængt ind i et privat hjem for at begå røveri.

Sagen blev derfor ført som nævningesag.

Dommens resultat

Alle nævninge og dommere var enige om, at de tiltalte var skyldige i røveri overfor det ældre ægtepar og to indbrudsforsøg tidligere samme aften som røveriet

Straffene for to af de tiltalte blev fastsat til fængsel i 1 år og 6 måneder og udvist af Danmark i 12 år.

Én tiltalt, der også blev dømt for – blandt andet – et gaderøveri og flere tricktyverier, blev straffet med fængsel i 2 år og udvist af Danmark for bestandigt.

To af de tiltalte havde erkendt indbrud i det ældre ægtepars hus. De forklarede, at de ikke troede, at der var nogen hjemme, da de brød ind i huset, og afviste, at de havde begået vold eller truet det ældre ægtepar. Den sidste tiltalte nægtede helt at have været i huset.

Under retssagen blev blandt andet medarbejdere fra hjemmeplejen og ægteparrets naboer ført som vidner. Kvindes datter og søn afgav også forklaring. Kvinden var afgået ved døden i løbet af sommeren 2019, men hendes forklaring under et tidligere retsmøde blev læst op.

Efter vurdering af alle sagens beviser fastslog retten, at det var et røveri, og at alle de tiltalte havde været med i det. Udbyttet var et armbåndsur, en pung og en medicinkasse.

Retten nåede imidlertid også frem til, at røveriet ikke var et egentligt hjemmerøveri – hvor straffen som udgangspunkt er fængsel i 5 år – men at det måtte ses som et indbrud, der var endt med at blive til et røveri.

Der var ikke oplysninger i sagen om, at der havde været lys i huset eller andet, som kunne give de tiltalte grund til at tro, at der var nogen hjemme. Der var heller ikke oplysninger om, at tiltalte, inden de trængte ind i huset, havde forberedt sig på at begå røveri. Det var især ikke bevist, at de tiltalte havde medbragt den kniv, som kvinden forklarede, at de havde truet med. I det hele taget virkede både røveriet og indbrudsforsøgene uplanlagte, uovervejede og uprofessionelle. I forbindelse med det to indbrudsforsøg, som var begået lige inden røveriet, var de tiltalte da også blevet skræmt væk, alene ved at der blev råbt af dem.

Ved fastsættelsen af straffene lagde retten især vægt på, at det var en skærpende omstændighed, at de tiltalte begik røveriet i et privat hjem, overfor ældre mennesker. Men retten lagde også vægt på de tiltaltes alder, og at de ikke tidligere var straffet.

De tiltalte modtog dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 3. februar 2020.