Retten i Glostrup

23 jan 2020

Retten i Glostrup

14 års fængsel til forældre for drab på spædbarn

Sagsnummer: J.nr. 15619/2019

Sagen kort fortalt

I begyndelsen af marts 2019 blev den lille pige født på Herlev Hospital, 3 måneder for tidligt. Hun blev derfor straks overført til Rigshospitalet, men da hun udviklede sig tilfreds­stillende, blev hun 14 dage senere tilbageført til Herlev Hospital. Under ind­læggelsen her blev hendes tilstand mere ustabil, uden at personalet kunne finde en egentlig forklaring. Den 2. april blev hun akut overført til Rigshospitalet, da det pludselig viste sig, at hun havde en punkteret lunge.

På Rigshospitalet fortsatte hendes tilstand med at være ustabil, og den 9. april opstod en ny kritisk situation, hvor det blev konstateret, at hendes anden lunge var punkteret. Nærmere undersøgelser af røntgenbilleder viste nu, at hun havde adskillige brud på ribbenene, og politiet blev straks involveret.

Pigen var herefter under konstant overvågning af personale. Den 25. april afgik hun ved døden.

Forældrene, en 34-årige mand og en 24-årige kvinde, blev tiltalt for manddrab, ved i forening af have udført volden mod pigen, som førte til hendes død.

Begge de tiltalte nægtede sig skyldige.

 

Dommens resultat

Retten har fundet forældrene skyldige i manddrab, efter straffelovens § 237, og har fastsat straffen til fængsel i 14 år.

Retten har lagt vægt på, at de lægelige oplysninger med sikkerhed viste, at pigen havde været udsat for vold ved klemning, og at skaderne efter denne vold førte til hendes død.

Oplysninger bl.a. fra parternes korrespondance på Viber og internetsøgninger viste, at forældrene ikke ønskede barnet og talte om abort. Således skrev kvinden knap 5 uger før fødslen under et besøg i sit hjemland Irak, at hun ville opsøge en apoteker og bede ham om ”noget, der kan dræbe barnet”, ligesom hun 4 uger før fødslen skaffede piller, der ville kunne fremkalde en abort. I retten forklarede hun, at hun havde taget pillerne på et tidspunkt forud for den akutte fødsel.

Den 3. april skrev manden bl.a. til kvinden: ”Pres hende igen” og ”Det vigtigste er, at du skal presse hende”. Dette var dagen efter, at lægerne pludselig havde opdaget en punk­teret lunge hos pigen, som senere viste sig at være forårsaget af ribbensbrud opstået som følge af klemning. Den 6. april skrev han: ”hvad tid dør hun”. Den 9. april kort før midnat opstod pludselig på ny en punkteret lunge, forårsaget af et nyt ribbens­brud. Begge forældre var da sammen med pigen.

Herefter og i øvrigt på baggrund af oplysninger i sagen har retten fundet det bevist, at forældrene var skyldige i drab ved at have udført volden efter aftale og fælles forståelse med den hensigt, at pigen skulle dø.

Retten har fastsat straffen til fængsel i 14 år. Retten har i skærpende retning bl.a. lagt vægt på, at der var tale om et værgeløst barn, og at drabet blev begået af forældrene efter et meget fast forsæt og plan, og at der blev begået vold over en lang periode.

Sagen er behandlet som nævningesag. Nævninger og dommere var enige om afgørelsen.

Begge de tiltalte har anket dommen til landsretten med påstand om frifindelse.

Opdateret 23. januar 2020 kl. 16.10.