Gå til sidens indhold

Retten i Esbjerg

26 mar 2021

Retten i Esbjerg

Vejen Kommune frifundet i sag om musik på pleje- og aktivitetscentre

Sagen var anlagt af Koda og drejede sig om, om musik anvendt på kommunens pleje- og aktivitetscentre i 2018 var offentlig fremførelse efter lov om ophavsret.

Sagsnummer: BS-37339/2018-ESB

Sagen kort fortalt

Koda krævede Vejen Kommune dømt til at anerkende, at anvendelse af beskyttet musik i 2018 på og ved danse-, motions- og gymnastikhold, filmforevisninger, afdansningsbal, høst- og julefester samt livearrangementer på kommunens plejecentre, hvortil også andre borgere end beboere har haft adgang, og på kommunens aktivitetscentre skal anses som offentlig fremførelse i medfør af ophavsretslovens §§ 2 og 68.

Koda henviste navnlig til, at omtalen af de enkelte aktiviteter på kommunens og centrenes hjemmesider og lignende i vidt omfang var udformet som en åben invitation til den forholdsvis store gruppe af ældre borgere i Vejen Kommune eller i centrets lokalområde.

Vejen Kommune krævede frifindelse og henviste navnlig til, at centrene visiterede interesserede borgere til de enkelte aktiviteter. Borgerne deltog typisk på små hold i en længere periode og knyttede personlige bånd til de andre deltager og til instruktøren, og aktiviteterne havde primært sociale, forebyggende og sundhedsfremmende formål.

Sagens udfald

Retten fandt, at der på centrene var anvendt musik på måder, der både omfattede offentlig og ikke offentlig fremførelse. Retten lagde herved vægt på beskrivelserne af aktiviteterne og på forklaringerne. Retten kunne ikke på egen hånd afgrænse denne forskel. Som Kodas påstande var formuleret, blev Vejen Kommune derfor i det hele frifundet, og Koda blev dømt til at betale sagens omkostninger.

Sagen var en tredommersag, og dommerne var enige om sagens udfald.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Esbjerg den 26. marts 2021.