Dommerudnævnelsesrådet

28 feb 2020

Dommerudnævnelsesrådet

Dommerudnævnelser februar/2020

Dommerudnævnelsesrådet har den 27. februar 2020 holdt møde om besættelse af følgende stillinger:

En stilling som byretspræsident for Retten i Kolding
Rådet påbegyndte behandlingen af stillingen. Behandlingen forventes afsluttet på rådets møde den 17. marts 2020.

En stilling som dommer i Sø- og Handelsretten
Dommerfuldmægtig Peter Juul Agergaard, kst. dommer, Sø- og Handelsretten

En stilling som dommer ved Retten i Glostrup
Dommerfuldmægtig Berit Holmelund, kst. dommer, Retten i Glostrup

En stilling som dommer ved Retten i Herning
Dommerfuldmægtig Agnete Ergarth Skouv, kst. dommer, Retten i Kolding

Fem stillinger som konstitueret landsdommer i Østre Landsret (uddannelseskonstitutioner)
Dommerfuldmægtig Pernille Buck Bendtson, kst. funktionschef, Københavns Byret
Dommerfuldmægtig Cecilie Knudsøø Kruse, Københavns Byret
Dommerfuldmægtig Thomas Smed, Københavns Byret
Dommerfuldmægtig Johann Herzog, kst. funktionschef, Københavns Byret
Advokat Mikael Skjødt, Mikael Skjødt, Advokatfirma

En stilling som konstitueret landsdommer i Østre Landsret (bunkebekæmpelse)
Dommer Anne Bendfeldt Westergaard, Retten i Glostrup

En stilling som konstitueret dommer i Sø- og Handelsretten (bunkebekæmpelse)
Dommerfuldmægtig Ina Darby Iwersen, kst. sekretariatschef, Sø- og Handelsretten

To stillinger som konstitueret landsdommer i Østre Landsret (advokatkonstitution)
Advokat Mikkel Isager-Sally, Kammeradvokaten
Advokat Camilla Søbjerg Nielsen, Bech-Bruun

En stilling som konstitueret landsdommer i Vestre Landsret (advokatkonstitution)
Advokat Christian Skadborg, Holst Advokater