Dommerudnævnelsesrådet

19 sep 2019

Dommerudnævnelsesrådet

Dommerudnævnelser september/2019

Dommerudnævnelsesrådet har den 18. september 2019 holdt møde om besættelse af følgende stillinger:

To stillinger som landsdommer i Østre Landsret

  • Professor Peter Mortensen, Københavns Universitet
  • Retspræsident Ole Græsbøll Olesen, Sø- og Handelsretten