Dommerudnævnelsesrådet

19 dec 2019

Dommerudnævnelsesrådet

Dommerudnævnelser december/2019

Dommerudnævnelsesrådet har den 18. december 2019 holdt møde om besættelse af følgende stillinger:

En stilling som vicepræsident i Sø- og Handelsretten
Dommer Claus Forum Petersen, Sø- og Handelsretten


To stillinger som landsdommer i Østre Landsret
Dommer Kristian Porsager Seierøe, Retten på Frederiksberg
Kontorchef Nicolai Uggerhøj-Winther, Justitsministeriet


To stillinger som konstitueret landsdommer i Østre Landsret (finanslovskonstitution)
Dommerfuldmægtig Signe Borregaard Rasmussen, kst. funktionschef ved Retten i Hillerød
Dommerfuldmægtig Lise Troelsen, Københavns Byret


Fire stillinger som konstitueret landsdommer i Vestre Landsret (uddannelseskonstitution)
Dommerfuldmægtig Neia Andersen, Vestre Landsret
Dommerfuldmægtig Mona Blumensaat Andersen, Vestre Landsret
Advokat Helle Søgaard Larsen, Skovbo Hjort Advokater
Juridisk chef Annette Nørby, Nævnenes Hus