Dommerudnævnelsesrådet

29 okt 2019

Dommerudnævnelsesrådet

Dommerudnævnelser oktober/2019

Dommerudnævnelsesrådet har den 28. oktober 2019 holdt møde om besættelse af følgende stillinger:

En stilling som præsident for Sø- og Handelsretten
Rådet påbegyndte behandlingen af stillingen. Behandlingen forventes afsluttet på rådets møde den 14. november 2019.

Tre stillinger som konstitueret landsdommer i Østre Landsret (uddannelseskonstitutioner)
Dommerfuldmægtig Lars Larsen Lihme, Østre Landsret
Chefkonsulent Susanne Lehrer, Justitsministeriet, p.t. kst. dommer ved Retten i Hillerød
Specialanklager Michael Schaumburg-Müller, Statsadvokaten for SØIK

Seks stillinger som konstitueret byretsdommer i uddannelsesøjemed

Retten i Odense:
Souschef Nils Astrup Tipsmark, Civilstyrelsen

Retten i Kolding:
Senioranklager Camilla Winther Wagner, Østjyllands Politi

Retten i Hillerød:
Dommerfuldmægtig Bo Ruby Nilsson, Højesteret

Retten i Aalborg:
Advokat Maria Porsborg, Storm Advokatfirma

Københavns Byret:
Chefkonsulent William Thomas Walton Lindsay-Poulsen, Justitsministeriet

Retten på Frederiksberg:
Dommerfuldmægtig Ditte Juhl Nielsen, Københavns Byret