Gå til sidens indhold

Her finder du svar på en række spørgsmål om forebyggelse af COVID-19-smitte ved retterne, hvis du er tilhører ved en retssag.

Tilhørere

Kan man møde op som tilhører i retssalen?

Reglerne om offentlighed i retsplejen gælder også under perioden med diverse tiltag og restriktioner i samfundet for at hindre spredningen af COVID-19, men afviklingen af de fysiske retsmøder skal ske på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Dommeren har – som altid – mulighed for at begrænse antallet af tilhørere i retssalen. Dette kan for eksempel ske for at sikre, at gennemførelsen af de fysiske retsmøder sker på en retssikkerhedsmæssig og sundhedsmæssig forsvarlig måde under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger om afstand.

Journalister har på baggrund af et konkret skøn som hovedregel forrang frem for andre uden direkte forbindelse til den konkrete sag.

Kan jeg klage over dommerens beslutning om at begrænse antallet af tilhørere i retssalen?

Rettens beslutning om at begrænse antallet af tilhørere i retssalen kan ikke påkæres.

Skal jeg testes for COVID-19 før møde i retten?

Alle brugere opfordres fortsat til at lade sig teste for COVID-19, inden de skal møde i retten. Opfordringen gælder nu ikke for brugere, der er færdigvaccineret, tidligere har været smittet eller har opnået beskyttelse fra 14 dage efter første vaccinationsstik.

Læs også retningslinjer for adfærd og hygiejne i forbindelse med sagsafvikling ved retterne.

Sidst opdateret: 13. august 2021