Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

18 sep 2020

Retten i Aarhus

Retssikkerhed og sundhedsmæssig forsvarlig gennemførelse af fysiske retsmøder

Det er en forudsætning for gennemførelse af fysiske retsmøder, at de kan afvikles rets- og sundheds-mæssigt forsvarligt. Helt overordnet skal man tilstræbe at holde 1 meters afstand. Du bør ved ankomst til retten og flere gange i løbet af dagen vaske/spritte dine hænder. Du skal følge de anvisninger, du får fra rettens personale. Afstandskravene kan resultere i, at ikke alle kan få adgang til retssalen.

For at holde antallet af personer i retsbygningerne så lavt som muligt opfordres alle til først at møde frem umiddelbart inden retsmødets start.

Hvis du er smittet eller har symptomer (selv milde symptomer), der kan tyde på covid-19, må du ikke mø-de i retten. Kontakt straks retten herom. Retten kan stille krav om lægelig dokumentation.

Grundet corona-situationen i Aarhus opfordres alle, der skal ind i retsbygningerne, til at bære mundbind.

Unødvendigt fremmøde bedes undgået af hensyn til smitterisiko.

Åbningstiden er uændret for personlige og telefoniske henvendelser. Der kan dog forekomme ventetid på telefonen.