Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

11 sep 2020

Retten i Aarhus

Dom i sag om skudepisode på Kappelvænget

Dom i sag om skudepisode på Kappelvænget, Aarhus V, den 19. juni 2019, hvor to personer blev ramt af skud i benene.

En 29 årig mand er af et nævningeting blevet idømt 7 års fængsel og et opholdsforbud i 7 år i 8200 Aarhus N, 8210 Aarhus V og 8281 Tilst. En 21 årig mand er under samme sag blevet idømt 6 måneders fængsel og et opholdsforbud i 2 år i visitationszonen, som fastlagt af Østjyllands Politi den 21. juni 2019.

 

Sagen kort

Den 19. juni 2019 kl. 00.35 indgik anmeldelse til Østjyllands Politi om skud ved Kappelvænget, Aarhus V. Det viste sig, at to personer var blevet ramt af skud i benene. En halv time senere indgik anmeldelse om en brændende bil på pendlerpladsen ved Viborgvej i Tilst. I den udbrændte bil, der var påsat stjålne nummerplader, blev fundet den pistol, der blev anvendt under skudepisoden.

Begge mænd var tiltalt for drabsforsøg, jf. straffelovens § 237, jf. § 21, subsidiært legensangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter under særdeles skærpende omstændigheder, jf. straffelovens § 245, jf. § 246, ved i forening med en ukendt medgerningsmand at have afgivet skud mod de to personer, der befandt sig udenfor en klub på Kappelvænget. Begge mænd var tillige tiltalt for at havde stjålet nummerpladerne på den udbrændte bil og for brandstiftelse ved at have sat ild på bilen. Begge mænd var endelig tiltalt for, at skudepisoden havde baggrund i den i juni 2019 verserende bandekonflikt mellem Kalmargadegruppen og Trillegårdsgruppen.

De tiltalte nægtede sig skyldige.

Dommens resultat

Retten anså det for bevist, at den 29 årige mand havde været til stede under skudafgivelsen på Kappelvænget. Retten fandt det derimod ikke bevist, at den 21 årige mand havde været til stede under skudafgivelsen.

Den 29 årige var ikke skyldig i drabsforsøg, men han blev fundet skyldig i legensangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter, jf. straffelovens § 245. Retten henførte ikke forholdet til straffelovens § 246.

Retten anså det for bevist, at skudepisoden havde baggrund i den dengang verserende bandekonflikt mellem Kalmargadegruppen og Trillegårdsgruppen.

Rettens fandt det bevist, at den 29 årige havde været tilstede under brandstiftelsen, og rettens flertal anså det for bevist, at den 21 årige tillige havde været til stede. Begge de tiltalte var herefter skyldige i brandstiftelse, jf. straffelovens § 181, stk. 1.

Retten anså det ikke for bevist, at de tiltalte havde stjålet nummerpladen, hvorfor de begge blev frifundet for overtrædelse af straffelovens § 276.

Retten lagde ved straffastsættelsen blandt andet vægt på, at den 29 årlige mand var fundet skyldig i vold begået med baggrund i den dengang verserende bandekonflikt, omfattet af straffelovens § 245, jf. 81 a, stk. 1. Retten lagde vægt på, at brandstiftelsen var begået i forening.

Den 29 årige mand vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes. Den 29 årige skal forblive varetægtsfængslet under anke, eller indtil afsoning kan påbegyndes.

Den 21 årige, der blev løsladt, modtog dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Aarhus den 10. september 2020.