Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

03 nov 2020

Retten i Aarhus

Dom i sag om vold og frihedsberøvelse

Retten i Aarhus har den 3. november 2020 i en domsmandssag fundet 10 tiltalte fra Københavnsområdet og 4 tiltalte fra Odenseområdet skyldige i frihedsberøvelse og vold begået i forening mod 3 personer

Retten i Aarhus har den 3. november 2020 i en domsmandssag fundet 10 tiltalte fra Københavnsområdet og 4 tiltalte fra Odenseområdet skyldige i frihedsberøvelse og vold begået i forening mod 3 personer på en parkeringsplads i Brabrandområdet den 16. januar 2020 lidt efter midnat. Det blev fundet bevist, at 9 af de tiltalte var enten medlemmer af eller tilknyttet bandegrupperingen NNV, og disse tiltalte blev fundet omfattet af strafskærpelsesreglen i straffelovens § 81 a. Det blev ikke fundet bevist, at de øvrige 5 tiltalte var medlemmer af eller tilknyttet nogen bandegruppering, og disse tiltalte blev tillige frifundet for overtrædelse af straffelovens § 81 a. De nævnte 9 tiltalte blev ved dommen idømt opholdsforbud i Aarhus Kommune af 3 års varighed, mens de blev frifundet for en påstand om opholdsforbud i dele af København.

De tiltalte var under sagen blandt andet tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 261, stk. 2, om blandt andet langvarig frihedsberøvelse, og for overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, om vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter. Retten fandt imidlertid uanset sagens grove karakter alene grundlag for at henføre forholdet under straffelovens § 261, stk. 1, og § 244.  

Anklagemyndigheden havde under sagen påstået 2 af de tiltalte udvist af Danmark. En af de tiltalte blev ved dommen udvist, mens en anden tiltalt blev meddelt en advarsel om udvisning.

De 14 tiltalte, hvoraf flere tidligere var straffet for vold eller forbrydelser, der indebærer udøvelse af vold, blev idømt straffe på mellem 9 måneders fængsel og 3 år og 9 måneders fængsel. Straffene indeholdt for nogle af de tiltaltes vedkommende desuden reststraffe fra tidligere prøveløsladelser.

Dommen blev modtaget af 2 af de tiltalte, mens 1 tiltalt ankede dommen til Vestre Landsret, og de resterende 11 tiltalte udbad sig betænkningstid med hensyn til eventuel anke.  

Sagen er behandlet under rettens sagsnummer S-3635/2020.