Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

02 nov 2020

Retten i Aarhus

47-årig kvinde idømt fængsel i 7 år for seksuelle overgreb

En 47-årig kvinde idømt fængsel i 7 år for seksuelle overgreb, blandt andet begået ved vold eller trussel om vold i perioden fra maj 2016 til september 2017 mod sin 6-8 årige datter.

En 47-årig kvinde idømt fængsel i 7 år for seksuelle overgreb, blandt andet begået ved vold eller trussel om vold i perioden fra maj 2016 til september 2017 mod sin 6-8 årige datter. Kvinden blev endvidere dømt for videooptagelse af overgrebene og videresendelse af filmene til sin daværende kæreste, der ligeledes deltog i flere af overgrebene.

Dom afsagt den 23. oktober 2020 af Retten i Aarhus, sag SS 3618/2020.

Et nævningeting har ved dom afsagt den 23. oktober 2020 dømt en 47-årige kvinde for i perioden fra maj 2016 til september 2017 i adskillige tilfælde at have haft andet seksuelt forhold end samleje med sin datter, som dengang var 6-8 år gammel, samt for at have krænket hendes blufærdighed. Flere af forholdene blev begået ved vold eller trussel om vold. Hun blev endvidere dømt for at have begået flere af forholdene i forening med sin daværende kæreste, ligesom hun blev dømt for at have filmet overgrebene og sendt disse film til sin daværende kæreste.

Nævningetinget fandt det på baggrund af kvindens delvise erkendelse samt indholdet af videofilmene bevist, at overgrebene blev begået som beskrevet. Forholdene blev ikke henført under straffelovens § 216, stk. 3, eller § 88, stk. 1, 2. pkt. Der var ikke enighed herom, idet 2 nævninger stemte for, at forholdene skulle henføres under straffelovens § 216, stk. 3.

Kvinden er mentalundersøgt og fundet omfattet af straffelovens § 69. I mentalerklæringen er det konkluderet, at der ikke kan anvises foranstaltninger som mere formålstjenlige end straf. Sagen har været forelagt Retslægerådet, hvor to medlemmer har anbefalet dom til behandling på psykiatrisk afdeling. Et medlem har udtalt, at der ikke kan peges på foranstaltninger som mere formålstjenlige end straf. 

Et enigt nævningeting fandt tiltalte omfattet af straffelovens §69, men fandt det efter forholdenes karakter og de øvrige foreliggende oplysninger ikke formålstjenligt at træffe bestemmelse om foranstaltninger som nævnt i straffelovens § 68, 2. pkt.

Der blev afgivet 11 stemmer for ubetinget fængsel i 7 år og 1 stemme for ubetinget fængsel i 8 år. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på karakteren og omfanget af overgrebene, og at de blev begået mod tiltaltes da 6-8 årige datter. Der blev endvidere lagt vægt på, at flere af forholdene blev begået under tvang og i flere tilfælde i forening med tiltaltes daværende kæreste, samt at overgrebene blev filmet og sendt til tiltaltes daværende kæreste.