Retten i Aalborg

Retten i Aalborg

Rettens organisation

Retten beskæftiger ca. 95 medarbejdere, heraf 11 dommere med retspræsidenten og 13 øvrige jurister.

Retten ledes af:

 • Retspræsident Malene Urup

Retsafdelingen:
I retsafdelingen behandles civile sager fra datoen for hovedforhandlingen og samtlige straffesager

 • Funktionschef - 
 • Afdelingsleder - Rikke Heby Pedersen 

Forberedelsesafdelingen og Familieretten:
Forberedelsesafdelingen tager sig af betalingspåkrav frem til 2. påtegning og forberedelsen af alle civile sager fra modtagelse til datoen for hovedforhandlingen.
Familieretsafdelingen tager sig af sager om bl.a. skilsmisse, forældremyndighed, bopæl og samvær.

 • Funktionschef - Marie Louise Boel Ubbesen
 • Afdelingsleder - Susanne Haunstrup Jensen

Fogedafdelingen:
Fogedafdelingen behandler bl.a. fogedsager og tvangsauktioner.

 • Funktionschef - Dorete Bager
 • Afdelingsleder - Britta Fynbo

Skifteafdelingen:
Skifteafdelingen behandler bl.a. dødsboer, ægtefælleskifter, notarforretninger, konkursboer, gældssaneringer og tvangsopløsninger.

 • Funktionschef - Bo Dietz
 • Afdelingsleder - Bettina H. Jakobsen

Administrationen:
Rettens administrationsafdeling tager sig bl.a. af den daglige drift af bygninger, økonomien og sikkerheden ved retten.

 • Administrationschef - Nina Stendal Pedersen
 • Afdelingsleder - Mette Kronborg Jensen

Sidst opdateret: 29. april 2020