20 nov 2020

Retten i Aalborg

COVID-19 situationen

COVID-19 situationen i 7 nordjyske kommuner, herunder Vesthimmerlands Kommune

For at reducere smitteudviklingen med Covid-19 blev der den 5. november 2020 for perioden frem til den 3. december 2020 iværksat en række lokale restriktioner og tiltag i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner.

På baggrund af nye smittedata mv. vurderede Indsatsgruppen for Covid-19-håndtering, herunder sundhedsmyndighederne, at nogle af restriktionerne inden for de syv nordjyske kommuner med virkning fra den 16. november 2020 kunne lempes. Sundhedsmyndighederne har nu på baggrund af de nyeste data for smittespredning og sekventering af positive prøver fundet basis for en yderligere lempelse af restriktionerne i de nævnte kommuner.

Beboere i kommunerne kan herefter fra den 19. november 2020 igen rejse ind og ud af det område, som de berørte kommuner dækker, og personer med bopæl uden for de berørte kommuner kan igen rejse ind i de berørte kommuner. Fra den 20. november 2020 vil der endvidere ikke længere være begrænsninger i den kollektive persontrafik med hverken bus, tog eller færge ind og ud af området, som de berørte kommuner dækker.

Danmarks Domstole varetager en lang række samfundskritiske funktioner. Retterne vil under hensyntagen til smitteudviklingen og de sundhedsfaglige retningslinjer løbende vurdere, i hvilket omfang det vil være nødvendigt at udsætte fysiske retsmøder på grund af COVID-19 situationen. På nuværende tidspunkt gennemføres alle retssager og møder i foged- og skifteretten som udgangspunkt. Hvis en sag skulle blive aflyst, vil man blive kontaktet af retten, og man vil blive indkaldt på ny, når tidspunktet for sagens behandling er fastsat.

I tilfælde af spørgsmål vedrørende forholdsregler og status på en sag, man skal møde i, kan retten kontaktes på telefonnummer 99 68 84 00 eller på mailadressen aalborg@domstol.dk.

Se også seneste nyt på domstol.dk.