Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Gratis retshjælp 

Hos Advokatvagten kan du få gratis rådgivning i juridiske spørgsmål.
I det danske retssystem findes en række ordninger, hvor man kan få gratis advokathjælp eller få tilskud til advokatbistand. I nogle tilfælde kræver det, at man har en indtægt under en vis grænse.

Oplysninger om kriterier for retshjælp kan ses på Advoktsamfundets hjemmeside eller på borger.dk
 
 
Telefonretshjælpen er et tilbud til borgere der er bosiddende i de områder af Danmark, hvor der ikke er mange øvrige retshjælpstilbud. I vores retskreds vil det navnligt være Langeland og Ærø. De kan kontaktes på telefon 88 44 21 10.
Læs mere på deres hjemmeside.
 
Plan- og Miljøretlig Skadestue er et tilbud, hvor man kan få gratis rådgivning omkring følgende emner:

Byggeri – Forurening – Naturbeskyttelse – Lokalplaner

Servitutter – Grusgrave – Husdyrbrug - Hævd

Naboret – Veje - Stier - Ekspropriation.

Læs nærmere på deres hjemmeside.

 
Hvis du vil have advokatbistand, kan du enten gå til nedenstående advokatvagter i deres åbningstid eller henvende dig til en advokat efter eget valg. Advokaten kan herefter hjælpe dig med at udfylde en blanket om gratis retshjælp eller søge om fri proces. 
 
 
Advokatvagtens åbningstider og adresser i Svendborg retskreds:
 

Svendborg:
Hver torsdag mellem kl. 15.00 - 16.30, på Rådhuset indgang B, Ramsherred, 5700 Svendborg. Det er muligt at komme fra kl. 14.30 og "trække nummer". Bemærk, at der er lukket hele juli, mellem jul og nytår samt den første torsdag i august.

Ringe:
Torsdag i ulige uger mellem kl. 16.30 - 17.30, i Biblioteksbygningens mødelokale, indgang fra Algade, 5750 Ringe.
Der er lukket hele juli.

Nyborg:
1. torsdag i hver måned mellem kl. 16:00-17:00, på Nørrevoldgade 14 -  indgang fra passagen mellem Nørregade og Nørrevoldgade (Rådhussmøgen). Lukket hele juli og i august afholdes advokatvagten 2. torsdag i måneden.


Fåborg:
Hver torsdag mellem kl. 16:30-17:30, på Fåborg Bibliotek, Herregårdscentret 17, 5600 Fåborg

Bemærk, at der er lukket i juli.

 
 


Til top Sidst opdateret: 09-05-2018 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk