Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål og svar om tvangsauktioner 

Her kan du se svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende
tvangsauktioner og andre oplysninger.
Auktionsleder
 
Følgende er beskikket som auktionsleder i Helsingør retskreds:

En auktionsleder beskikkes af Justitsministeriet efter indstilling af retten, jf. auktionslederloven.

Offentlige auktioner over løsøre (både frivillige og tvangsauktioner) må kun afholdes af en beskikket auktionsleder. Overtrædelse af denne regel er strafbar. Reglen finder ikke anvendelse på net-auktioner eller ved lukket budgivning. Reglerne om auktionsledere findes i auktionslederloven (lovebekendtgørelse nr. 191 af 9. april 1986).

 

Ofte stillede spørgsmål

1.  Hvordan får man en salgsopstilling?

Du skal henvende dig til den advokat, der repræsenterer kreditor (også kaldet rekvirenten). Advokatens navn fremgår af retslisten, som du kan finde under Retslister - oversigt over retssager og tvangsauktioner

 

2.  Er der mulighed for at besigtige en ejendom inden tvangsauktionen?

Ja. Man skal henvende sig til den advokat, som repræsenterer den kreditor, der har begæret auktionen (også kaldet rekvirenten). Advokatens navn fremgår af salgsopstillingen og annoncerne.

 

3.  Hvor mange penge skal man straks kunne betale i sikkerhed, hvis man bliver højstbydende på en auktion?

Fogedretten opkræver straks en sikkerhed på minimum 10.000 kr. i kontanter eller som banknoteret check. Alternativt skal fogedretten have en skriftlig indeståelse fra en advokat.

Pr. 9. juni 2016 kan retten modtage de første 10.000 kr. af sikkerheden via MobilePay.

Det anbefales at kontakte rekvirentens advokat for at få et mere præcist svar om, hvor stort et kontantbehov, der alt i alt kræves, hvis man køber ejendommen på auktion.

 

4.  Hvad skal man have med, hvis man på en auktion vil byde på andres vegne?

Ved bud på vegne af andre personer skal man medbringe en skriftlig fuldmagt fra den person, man byder for. Ved bud på vegne af et selskab, skal man medbringe fuldmagt fra den tegningsberettigede og en udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der højst er en måned gammel.

 

5.  Skal man stille fuld sikkerhed straks, hvis man bliver højestbydende på en auktion?

Nej, man bliver afkrævet minimum 10.000 kr. i kontanter under auktionsmødet og får sædvanligvis en frist på en uge til at stille den fulde sikkerhed over for fogedretten, typisk ved en bankgaranti.

 

6.  Kan man som auktionskøber undgå at stille den fulde sikkerhed ved at aflevere samtykkeerklæringer (betalingskvitteringer), inden fristens udløb?

Nej – med mindre man er i stand til at aflevere samtlige samtykkeerklæringer inden fristens udløb. Der skal altså indhentes samtykkeerklæring fra alle, der skal have betaling i forbindelse med auktionen.

 

7.  Hvornår kan en stillet sikkerhed frigives?

Når fogedretten har modtaget de originale samtykkeerklæringer fra alle berettigede på auktionen, dvs. pant- og udlægshavere, kommunen og oftest også ejendommens brandforsikringsselskab.

 

8.  Hvornår skal ejeren af en ejendom solgt på tvangsauktion flytte ud?

Når der er givet endeligt hammerslag til en køber, skal den tidligere ejer flytte. Hvis ejeren ikke flytter frivilligt, kan køberen anmode fogedretten om bistand til at udsætte den tidligere ejer.

 

9.  Hvordan får man som auktionskøber skøde på ejendommen?

Man sender et brev til fogedretten med anmodning om udstedelse af auktionsskøde bilagt de originale samtykkeerklæringer, en udskrift af auktionsbogen samt evt. et transportskøde, hvis man efter auktionen har videresolgt ejendommen. Udstedelse af auktionsskøde er gratis.

Til top Sidst opdateret: 15-05-2019 
Retten i HelsingørseperatorPrøvestensvej 50seperator3000 HelsingørseperatorTelefon: 99684000seperatorEmail: helsingor@domstol.dk