Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Aktuelle ekspeditions- og berammelsestider  

Her kan du se rettens aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager.
Berammelsestid er den tid det forventes at vare fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse og indtil der kan afholdes retsmøde.

 Straffesager

 • Hastesager: Berammelsestid 1 måned
 • Domsmandssager: 7-8 måneder
 • Øvrige straffesager: ca. 3 måneder

 Civile sager

 • Første (telefon)møde: Berammelsestid 6-8 uger efter svarskrift er modtaget
 • Retten kan tilbyde tid til retsmægling om 6-8 uger
 • Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling
       o   ½ dags varighed: ca. 3 måneder
      
  o   1 dags varighed: ca. 3 måneder
      
  o   Forældreansvarssager: 3 måneder
 • Tvangsfuldbyrdelsessager: Berammelsestid 10-14 dage

Du kan selv medvirke til, at din civile sag behandles uden unødig ventetid. Læs mere her

Dødsboer

 • Skifteretten sender brev til boets kontaktperson senest 5 dage efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret
 • Senest 14 hverdage efter modtagelse af blanketter fra kontaktpersonen, sender skifteretten en skifteretsattest til boets kontaktperson
 • Senest samme uge efter at skifteretten har modtaget godkendelse af boopgørelsen fra SKAT, sender skifteretten opkrævning af boafgift til boets kontaktperson

Insolvenssager

 • Gældssanering: Berammelsestid 6-8 uger
 • Konkurs: Berammelsestid 2-3 dage
 • Tvangsopløsning: Berammelsestid 3-4 uger

Fogedsager

 • Almindelig udlægssag: Berammelsestid ca. 10 uger 
 • Udsættelse af lejemål - udkørende: Berammelsestid 5 uger
 • Tvangsauktion: Berammelsestid 11 uger
Til top Sidst opdateret: 05-07-2019 
Retten i ViborgseperatorKlostermarken 10-12seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99683000seperatorEmail: viborg@domstol.dk