Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Hjemmesidepolitik 

Her kan du læse om formålet med rettens hjemmeside.

Hjemmesiden har til formål

  • at bidrage til, at offentligheden får et bredt kendskab til det arbejde,   som retten udfører. Offentlighedens indsigt skal sikre, at debat om  retsvæsenet har mulighed for at foregå på et forsvarligt sagligt grundlag.

  • at vejlede borgerne om betydningen af almindeligt forekommende begreber og handlinger inden for retsvæsenet, således at borgerne i højere grad bliver i stand til at varetage egne interesser ved hurtigt at henvende sig til rette instans og på den rigtige måde.

  • at lette rettens arbejde med direkte vejledning af den enkelte borger i de tilfælde, hvor en vejledningspligt fremgår af loven eller af praksis.

Hjemmesiden skal indeholde

  • praktiske oplysninger om rettens åbningstid, telefonnr., fax nr., adresse, email, adgangsforhold, personale og lignende
  • statistiske oplysninger om rettens sager
  • generelle vejledninger om de sager, der behandles ved retten, samt om de begreber og vendinger, der hyppigt anvendes af retten. I de sager, hvor borgeren forudsættes selv at kunne føre sagen for retten uden advokatbistand, skal der være mulighed for at downloade relevante blanketter og formularer fra hjemmesiden.
  • retslister
  • udvalgte domme, der enten er særligt illustrative for rettens arbejde, eller som har en speciel offentlig interesse.

Retten i Viborg har links til andre hjemmesider. Retten i Viborg påtager sig intet ansvar for de pågældende hjemmesiders indhold eller beskyttelse af dig som bruger.

Til top Sidst opdateret: 29-08-2011 
Retten i ViborgseperatorKlostermarken 10-12seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99683000seperatorEmail: viborg@domstol.dk