Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Andelsboligforening ikke krav på omkostningsgodtgørelse 
10-04-2019 

Retten i Viborg har i en sag truffet afgørelse om, at en andelsboligforening ikke var berettiget til omkostningsgodtgørelse efter skatteforvaltningslovens § 52 .
Sagen, der blev ført som en af 3 prøvesager, drejede sig om, Arbejdernes Andelsboligforening kunne bevise, at foreningen var forpligtet til at betale den salærnota, som foreningen søgte omkostningsgodtgørelse for.

Sagsnummer: BS 1-716/2017

Sagen kort fortalt

Andelsboligforeningen havde i 2006 indgået aftale om konsulentydelse og i 2011 om uddelegering af procesfuldmagt med rådgivningsfirmaet Rafn & Søn ApS med henblik på genoptagelse af ejendomsvurderingen af Andelsboligforeningens ejendom i Skive. Rafn & Søn ApS varetog sagens behandling for skattemyndighederne, og i forbindelse med indbringelse af sagen for Landsskatteretten, oversendte Rafn & Søn ApS sagen til Advokatanpartsselskabet Adduco, der den 8. juni 2012 indgik skriftlig aftale med Andelsboligforeningen om ydelse af advokatbistand ved indbringelse af sagen for Landsskatteretten.

Den 4. december 2012 fremsendte Adduco salærnota til Andelsboligforeningen, og den 5. februar 2013 søgte Adduco på Andelsboligforeningens vegne SKAT om acontogodtgørelse, hvilket blev afslået ved Landsskatterettens afgørelse af 27. marts 2017, idet et flertal af dommerne var af den opfattelse, at Adduco ikke havde bevist, at Andelsboligforeningen hæftede for betaling af salærnotaen.

Sagens udfald

Retten i Viborg var enig med flertallet i Landsskatteretten. Retten lagde vægt på aftalegrundlaget, forklaringer fra forretningsføreren i Andelsboligforeningen og chefjuristen hos Rafn & Søn ApS.

Sagen blev ved Retten i Viborg behandlet af tre dommere, dommerne var enige om sagens udfald.

Afgørelsesdato 

Dommen blev afsagt af Retten i Viborg den 11. april 2019.
Til top Sidst opdateret: 11-04-2019 
Retten i ViborgseperatorKlostermarken 10-12seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99683000seperatorEmail: viborg@domstol.dk