Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retningslinjer for tilhørere 

Her kan du læse nærmere om, hvilke retningslinjer, der gælder for tilhørere, der overværer en retssag.

Da det for de fleste er forbundet med stor alvor at være involveret i en retssag, er det vigtigt, at tilhørere viser både retten og de involverede parter respekt. Derfor gælder der en række skrevne- og uskrevne regler om, hvordan man opfører sig i en retssal.
 
Det er vigtigt, at tilhørerne forholder sig i fuldstændig ro og ikke forstyrrer retssagen med hvisken eller snak. Man må heller ikke afbryde eller kommentere det, der foregår under sagen.
 
Det er ikke tilladt at medbringe mad og drikkevarer i retssalen. Mobiltelefoner skal slukkes, inden man går ind i retslokalet. Da der gælder et rygeforbud i alle statens bygninger, må man ikke ryge i hverken venteværelset eller retssalen. 

Når dommeren og eventuelle domsmænd går ind og ud af retssalen, skal man rejse sig op. Man står også op, når der bliver afsagt dom i sagen.

Til top Sidst opdateret: 14-12-2006 
Retten i ViborgseperatorKlostermarken 10-12seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99683000seperatorEmail: viborg@domstol.dk