Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Hvordan foregår en straffesag? 

Her kan du læse nærmere om proceduren i forbindelse med en straffesag.

Ved behandlingen af retssager afgiver parter og vidner mundtlige forklaringer, så det er derfor umiddelbart muligt at følge med i, hvad der foregår.
 
Et retsmøde i en straffesag starter normalt med, at dommeren sikrer sig, at det er tiltalte, der er mødt. Herefter læser anklageren anklageskriftet op, og tiltalte skal oplyse, om han/ hun nægter sig skyldig eller kan erkende sig skyldig.
 
Hvis tiltalte nægter sig skyldig, skal anklagemyndigheden bevise, at tiltalte er skyldig. Dette sker ved bevisførelse i form af forklaringer fra tiltalte og vidner. Der kan også føres bevis ved eksempelvis erklæringer fra offentlige myndigheder. Tiltalte har ikke pligt til at afgive forklaring. Vidner har derimod pligt til at afgive forklaring og har pligt til at tale sandhed. Hvis tiltalte ønsker at afgive forklaring, afhøres han/ hun først. Derefter afhøres vidnerne. Vidnerne må ikke høre tiltaltes eller andre vidners forklaringer, før de selv har afgivet forklaring. Vidner kaldes derfor først ind i retssalen, når de skal afgive forklaring. Alle forklaringerne bliver skrevet ind i en retsbog for, at dommeren kan være sikker på, at han/ hun har forstået forklaringen.
 
Når bevisførelsen er afsluttet, kommer først anklageren og derefter forsvareren med deres argumenter. Tiltalte har det sidste ord i sagen. Herefter trækker retten sig tilbage og drøfter sagen. Når drøftelserne er slut, bliver der afsagt dom. Det sker dog også, at dommen ikke kan afsiges samme dag. I disse tilfælde oplyser retten, hvornår dommen bliver afsagt.

Læs mere om straffesager

Læs mere om at afgive forklaring som vidne 

Domstolene har endvidere fået en app for vidner - læs mere her

Læs mere om domsmænd og nævninger

 

Til top Sidst opdateret: 07-03-2016 
Retten i ViborgseperatorKlostermarken 10-12seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99683000seperatorEmail: viborg@domstol.dk