Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Erhvervspraktik ved Retten i Viborg - for folkeskolernes 9. klasser 

Går du med en drøm om at arbejde indenfor Danmarks Domstole i fremtiden enten som jurist, dommer eller kontormedarbejder? Så kan et erhvervspraktikophold hos Retten i Viborg måske være interessant for dig.

Retten i Viborg tilbyder erhvervspraktik i to faste uger hvert år – hhv. uge 6 og 43.

I et praktikophold hos os får du kendskab til forholdene og arbejdet indenfor Danmarks Domstole. Du får mulighed for at se, hvordan man arbejder i de forskellige afdelinger samt hvilke konkrete opgaver, der løses. Herudover får du mulighed for at overvære forskellige typer af retssager, - det kan være en tvangsauktion, en fogedsag, en civil sag eller en straffesag.

Opholdet indebærer også et besøg hos Viborg Arrest, hvor de ansatte vil fortælle om de indsattes hverdag. Ugen afrundes med et besøg ved Vestre Landsret, der er ankeinstans for byretten.

Vi gør et stort arbejde ud af at planlægge en spændende og lærerig uge, og for at dette kan lykkes, har vi også nogle forventninger til vores erhvervspraktikanter.

Vi forventer, at du som praktikant forud for opholdet har læst det fremsendte velkomstmateriale, og under opholdet forventer vi, at du udviser interesse og nysgerrighed – og at du opfører dig modent og viser ansvarlighed og respekt.

Lyder ovenstående som noget for dig, er du velkommen til at sende en praktikansøgning, hvori du fortæller lidt om dig selv, og hvorfor du ønsker at komme i praktik hos os.

Ansøgning og eventuelle spørgsmål bedes sendt til:

Carina Kruse Hedegaard, ckh@domstol.dk, der er elev- og praktikansvarlig ved Retten i Viborg.

Til top Sidst opdateret: 21-01-2019 
Retten i ViborgseperatorKlostermarken 10-12seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99683000seperatorEmail: viborg@domstol.dk