Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Aktuelle ekspeditions- og berammelsestider 

Her kan du se rettens aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager.
Berammelsestid er den tid, det forventes at vare, fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse, og indtil der kan afholdes retsmøde.

Straffesager

 • Berammelsestid 8-9 uger

Civile sager

 • Første (telefon)møde: Berammelsestid 4-5 uger efter svarskrift er
  modtaget
 • Retten kan tilbyde tid til retsmægling om 7 uger
 • Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling
  o ½ dags varighed: Om 3-4 uger
  o 1 dags varighed: Om 8 uger
  o Forældreansvarssager: Om 8 uger

Du kan selv medvirke til, at din civile sag behandles uden unødig ventetid. Læs mere her

Dødsboer

 • Skifteretten sender brev til boets kontaktperson senest 3 dage efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret
 • Senest 4 uger efter modtagelse af blanketter fra kontaktpersonen,
  sender skifteretten en skifteretsattest til boets kontaktperson
 • Senest 4 uger efter at skifteretten har modtaget godkendelse af
  boopgørelsen fra SKAT, sender skifteretten opkrævning af boafgift til
  boets kontaktperson

Insolvenssager

 • Gældssanering: Berammelsestid 3-4 uger (Der kan forekomme
  længere berammelsestid i gældssaneringssager, hvor 1. møde
  afholdes på afdelingskontorerne) 
 • Konkurs: Berammelsestid 14 dage
 • Tvangsopløsning: Berammelsestid 5-6 uger

Fogedsager - Hovedtingstedet

 • Almindelig udlægssag: Berammelsestid pt. 5-7uger 
 • Udsættelse af lejemål: Berammelsestid 2 uger for berammelse på
  kontor. Såfremt klienten efterfølgende anmoder om, at sagen
  berammes udkørende, er berammelsestiden 1-2 uger fra begæring omudkørende forretning
 • Samværssag: Berammelsestid 1 uge 
 • Tvangsauktion: Berammelsestid 10 uger

Fogedsager – Afdelingskontor Haderslev

 • Almindelig udlægssag: Berammelsestid 4-5 uger 
 • Udsættelse af lejemål: Berammelsestid 2 uger for berammelse på
  kontor. Såfremt klienten efterfølgende anmoder om, at sagen
  berammes udkørende, er berammelsestiden 1-2 uger fra begæring om udkørende forretning
 • Samværssag: Foretages som udgangspunkt ved hovedtingstedet 
 • Tvangsauktion: Foretages kun ved hovedtingstedet

Fogedsager – Afdelingskontor Tønder

 • Almindelig udlægssag: Berammelsestid 5-7 uger 
 •  Udsættelse af lejemål: Berammelsestid 2 uger for berammelse på
  kontor. Såfremt klienten efterfølgende anmoder om, at sagen
  berammes udkørende, er berammelsestiden 1-2 uger fra begæring omudkørende forretning
 • Samværssag: Foretages som udgangspunkt ved hovedtingstedet
 • Tvangsauktion: Foretages kun ved hovedtingstedet

Småsager

 • Gennemsnitlig behandlingstid under 4 måneder

Betalingspåkrav

 • Behandlingstid p.t. 2 måneder

Notarialforretninger

 • Behandles/afsendes samme dag
Til top Sidst opdateret: 02-09-2015 
Retten i SønderborgseperatorStationsvej 10seperator6400 SønderborgseperatorTelefon: 73424121seperatorEmail: sonderborg@domstol.dk