Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Hvordan foregår en tvangsauktion? 


Auktionen begynder med, at fogeden konstaterer, hvem der er mødt. De personer, der har panterettigheder i ejendommen, gør deres krav op. Den, der har anmodet om at få ejendommen solgt på tvangsauktion, gennemgår herefter salgsopstillingen. Alle har mulighed for at stille spørgsmål.

Fogeden oplyser, hvilket beløb der skal betales ud over det beløb, du byder. Beløbet kaldes i salgsopstillingen "størstebeløbet". Ud over det, du rent faktisk byder og størstebeløbet, skal du også betale auktionsafgift og tinglysningsafgift. Du kan se i auktionsvilkårene, hvordan afgifterne beregnes.

Der sælges til den, der byder højest. Den højestbydende skal stille sikkerhed for auktionsvilkårenes opfyldelse. Sikkerhedsstillelse kan blandt andet ske ved deponering af kontanter eller ved at stille en bankgaranti. Størrelsen af sikkerhedsstillelsen kan du se i salgsopstillingen. Fogeden kan give dig en kort frist til at stille sikkerheden. Fogeden vil dog altid straks kræve en mindre sikkerhedsstillelse, som svarer til de omkostninger, der vil være forbundet med afholdelse af en ny auktion.

Ny auktion
Ejeren af ejendommen eller en rettighedshaver, der ikke fik fuld dækning ved det højeste bud, kan forlange, at der afholdes en ny auktion. Vedkommende skal dog straks stille sikkerhed for de omkostninger, der er ved afholdelse af den nye auktion. Tidspunktet for den nye auktion bliver straks fastsat af fogedretten.

Kommer der på den nye auktion ikke andre bud, vil den, der blev højestbydende på den første auktion få ejendommen. Kommer der højere bud på den nye auktion, vil den højestbydende på den nye auktion få ejendommen.
Til top Sidst opdateret: 26-12-2006 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her