Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tvangsauktion 

En tvangsauktion er et "tvangssalg". Tvangsauktionssagen kan iværksættes af en person, som har penge til gode hos ejeren af ejendommen eller genstanden. Det kan for eksempel være en panthaver, der ikke har modtaget terminsydelser.

Tvangsauktion over fast ejendom
Alle tvangsauktioner over fast ejendom sker i fogedretten i den retskreds, hvor ejendommen ligger.

Den, der har iværksat tvangsauktionen, skal lave en salgsopstilling over ejendommen med alle oplysninger om ejendommen. Salgsopstillingen og standardauktionsvilkårene danner grundlaget for tvangsauktionen.

Vejledning i brug af salgsopstilling og Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår findes her.

Salgsopstillingen bliver inden auktionen sendt til ejeren og til alle, der har pantebreve i ejendommen.

Tvangsauktion over landbrugsejendom

Landbrugsstyrelsen har udformet vejledningen ”Endelig adkomst på landbrugsejendomme erhvervet på tvangsauktion”, som kan findes HER.

Formålet er at vejlede køber. Vejledningen indeholder blandt andet information om, at det ved erhvervelse af en landbrugsejendom på tvangsauktion er landbrugslovens regler, der gælder, samt vejledning om opfyldelse af erhvervelsesbetingelserne.

Tvangsauktion over løsøre 
Tvangsauktioner over løsøre kan efter henvisning af fogeden afholdes ved en auktionsleder. Tvangsauktioner over registrerede skibe og luftfartøjer samt gældsbreve og andre fordringer afholdes af fogedretten, mens aktier og andre værdipapirer realiseres ved tvangssalg efter forudgående autorisation fra fogedretten af en værdipapirhandler, typisk et pengeinstitut.

En liste over beskikkede auktionsledere fordelt på de enkelte retskredse findes her.

Auktionslederne kan også benyttes til frivillige offentlige auktioner.

Tvangsauktioner er offentlige. Alle, der møder, kan afgive bud på auktionen. Kan du ikke selv møde, kan du lade en advokat byde for dig. Du kan også give en skriftlig fuldmagt til en anden person, der så kan byde for dig.

 

Til top Sidst opdateret: 11-12-2015 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her