Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Om lægdommersystemet 

Lægdommersystemet sikrer domstolene en folkelig forankring, så tiltalte i retssager bliver dømt af ligestillede og ikke kun af juridiske eksperter. Derfor spiller lægdommere en vigtig rolle i det danske retssamfund.
Hvis man bliver udpeget som lægdommer, vil man fungere enten som domsmand eller nævning i en retssag. Det gælder både sager i byretterne og i landsretterne. Om man bliver udpeget som domsmand eller nævning afhænger af forbrydelsens karakter og alvor i den straffesag, man skal dømme i som lægdommer.

Domsmandssager
De fleste sager både i byretten og landsretten bliver afgjort af en juridisk dommer og domsmænd. Den slags sager kalder man domsmandssager, og dem er der flest af. Bliver du udpeget som lægdommer her, vil du fungere som én blandt flere domsmænd.

Nævningesager
I nogle tilfælde bliver sager afgjort af en juridisk dommer og nævninge. Nævningesager er sjældnere og alvorlige straffesager, hvor der er rejst tiltale for fx drab, brandstiftelse, voldtægt eller røveri, og hvor anklageren enten kræver fængselsstraf på minimum fire år eller fx forvaring. Bliver du udpeget som lægdommer i en nævningesag, vil du fungere som én blandt flere nævninge i et nævningeting.

Fordelingen af juridiske dommere og lægdommere

  • I byretten dømmes en domsmandssag af en juridisk dommer og to domsmænd, mens en nævningesag dømmes af tre juridiske dommere og seks nævninge
  • I landsretten dømmes en domsmanssag af tre juridiske dommere og tre domsmænd, mens en nævningesag dømmes af tre juridiske dommere og ni nævninge
  • I Højesteret er der ikke lægdommere

Sådan finder kommunerne egnede lægdommer-kandidater
Man kan selv søge om at blive lægdommer hos kommunen, hvor man bor. Kommunerne kan også selv udpege kandidater, og flere gør det typisk med udgangspunkt i partilisterne. Er du medlem af et politisk parti, kan du altså evt. også ad den vej blive lægdommer.

Når der har været ansøgningsfrist, indstiller udvalget kommunens egnede kandidater til Østre Landsret og Vestre Landsret, alt efter hvor i landet kommunen ligger. Listen med kandidater fra den enkelte kommune skal afspejle kommunens befolkning i forhold til bl.a. køn, alder, uddannelsesniveau og etnicitet. Dette kan få betydning for, hvordan listen bliver endeligt sammensat, hvis mange er interesserede.

Den endelige udtagelse sker ved lodtrækning i landsretterne
Når landsretterne har fået grundlisterne med egnede kandidater fra kommunerne, bliver de nye lægdommere valgt ved lodtrækning. Hvis man har søgt og bliver valgt, vil man starte med at få en grundig introduktion, så man er klædt på til opgaven og ansvaret som lægdommer.

Til top Sidst opdateret: 21-11-2018 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her