Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Behandling af almindelige fogedsager 

Vejledningerne om behandling af almindelige fogedsager og om det gode telefonretsmøde skal bidrage til at skabe klarhed og ensartethed, så sagerne kommer enkelt, godt og sikkert gennem fogedretterne, og sagsbehandling af højeste kvalitet sikres.

Vejledningerne er udtryk for, hvordan borgere og advokater kan forvente, at retterne behandler de almindelige fogedsager, og hvordan retten forventer, at parterne handler. Retten kan dog konkret beslutte en anden fremgangsmåde end den, der er beskrevet i vejledningerne.

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager (2018)
 Hent vejledningen om behandling af almindelige fogedsager (pdf)

Vejledning om det gode telefonretsmøde i fogedretten (2017)

 Hent vejledningen om det gode telefonretsmøde i fogedretten (pdf)

 I vejledning om behandling af almindelige fogedsager kan brugere finde information om:

  • Den gode anmodning
  • Berammelse
  • Indkaldelse
  • Det gode fogedretsmøde
  • Politifremstillinger

Vejledningen om behandling af almindelige fogedsager er blevet til som resultat af en række velbesøgte dialogmøder med brugerne, som fogedretter i hele landet afholdt i 2013. Vejledningen er resultat af de forslag, der fremkom til møderne, og som efterfølgende er blevet skrevet sammen og har været i høring hos Danske Advokater (Danske Inkassoadvokater), Advokatsamfundet og inkassobranchen.

I vejledning om det gode telefonretsmøde kan brugere finde information om:

  • Telefonretsmøder

Vejledningen om det gode telefonretsmøde er udarbejdet i samarbejde mellem Domstolsstyrelsen, fogedretterne, Danske Advokater (Danske Inkassoadvokater), Dansk Inkasso Brancheforening og Advokatsamfundet i 2017.

Til top Sidst opdateret: 10-01-2014 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her