Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Flere digitale retssager fra den 1. maj 

Domstolene, Rigspolitiet og Rigsadvokaten har indgået en samarbejdsaftale om at gennemføre flere digitale hovedforhandlinger i straffesager. Fuld ikrafttrædelse den 1. maj 2017

Samarbejdsaftalen om digital afvikling af hovedforhandlinger i straffesager træder i kraft i sin helhed den 1. maj 2017. Fra denne dato overleverer anklagemyndigheden de fleste voldssager, sædelighedssager og andre større sager til retten og forsvarerne via mail, og hovedforhandlingerne afvikles herefter digitalt. Digitaliserede sagsakter, der er for omfattende til at blive sendt via mail eller som indeholder video- eller lydfiler, sendes på krypteret USB.

Det er forventningen, at der på landsplan vil være ca. 5000-6000 sager årligt, der er omfattet af aftalen. 

Fælles ansvar
Både medarbejderne ved politi og anklagemyndighed, i retterne og hos forsvarsadvokaterne tager nye arbejdsgange i brug, når sagerne bliver digitale. Der er gennemført undervisning og afholdt møder centralt og lokalt for at sikre forberedelserne frem mod den 1. maj 2017. Der er desuden udarbejdet materiale til at støtte arbejdet særligt i begyndelsen her på domstol.dk.  

Alle sagens parter har et fælles ansvar for at få det til at lykkes. Både i forberedelsen og i afviklingen af sagen er det muligt at arbejde mere digitalt. Der er fortsat fokus på at sikre høj kvalitet i sagsbehandlingen og god og professionel afvikling af retsmødet.

Hvad betyder det for forsvarsadvokaterne?
Ligesom hos sagens øvrige parter betyder den digitale sag ændringer i arbejdsgangene for advokaterne. For at hjælpe de digitale arbejdsgange godt på vej er der fremstillet forskelligt materiale, som kan bruges efter behov. Du kan se svar på de mest stillede spørgsmål i den FAQ, der er udarbejdet i et samarbejde med advokatorganisationerne, og på rettens hjemmeside kan du finde information om mulighederne for fremvisning og tilslutning af udstyr.

Erfaring og rutine
Med det øgede antal digitale straffesager får alle sagens parter mulighed for at få rutine i at arbejde digitalt både på kontoret og i retssalen. Samarbejdsaftalen evalueres om et halvt år, når de nye digitale arbejdsgange er afprøvet i praksis. Det er aftalt, at Danske Advokater, Advokatsamfundet og Landsforeningen af Forsvarsadvokater deltager i evalueringen.

Find FAQ, vejledningsmateriale og information 

 

Til top Sidst opdateret: 01-03-2017 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her