Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Vejledning til advokater om civile retssager 
27-03-2015 

Advokatsamfundet har opdateret ’Den gode proces’, som er en praktisk vejledning til advokater om arbejdet med civile retssager.

Den rigtige forberedelse af en sag er med til at sikre, at man som advokat kan fokusere på de relevante ting i retten. Her spiller eksempelvis udformning og håndtering af dokumenterne tidligt i processen en stor rolle og sparer i sidste ende ressourcer og tid for alle parter. Det ved alle advokater, som er vant til at møde i retten, men det kan være en udfordring, hvis man er nyuddannet advokat, eller hvis man bare sjældent går i retten.

Derfor har Advokatsamfundet udgivet pjecen ’Den gode proces’, som er en praktisk vejledning til advokater, der skal møde i retten.

’Den Gode Proces’ indeholder en række gode råd og praktiske vink til, hvordan man som advokat ikke alene varetager klientens interesser, men også i fornødent omfang viser hensyn til modparten og retten, når klientens sag kommer for retten. Her kan man læse, hvilke almindelige principper, der gælder for civile sager - både hvad angår forberedelsen og hovedforhandlingen i retten.

Pjecen bygger på bedste praksis og udkom for første gang i 2013. Den reviderede udgave er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Advokatrådets Procesretsudvalg, så den er tilpasset regelændringerne i 2014 og ikke mindst Dommerforeningens reviderede vejledning om behandling af civile sager ved domstolene.  

’Den gode proces’ er tilgængelig i elektronisk form på Advokatsamfundets hjemmeside, men vil ligeledes blive trykt i et mindre oplag. Den trykte version vil blive brugt på advokatuddannelsen, men der bliver også sendt et antal eksemplarer til hver af byretterne, hvor den for eksempel kan ligge i modtagelsesområdet.

Det er Advokatrådets ønske, at pjecen bliver et dynamisk redskab, som løbende gøres bedre og mere dækkende. Advokatsamfundet vil derfor gerne modtage kommentarer og forslag til forbedringer.

Se ’Den gode proces’ som e-paper her.

Hent ’Den gode proces’ som pdf her.

Til top Sidst opdateret: 27-03-2015 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her