Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Hjælp retten med effektiv telefonforkyndelse 
13-09-2013 

Som advokat eller inkassobureau kan du hjælpe retten ved at sætte modpartens telefonnummer på stævninger, betalingspåkrav, fogedbegæringer mv., hvis modparten ikke er repræsenteret ved advokat.

Pr. 1. juli 2013 blev telefonforkyndelse indført i retsplejeloven som ny forkyndelsesform. Retterne vil i den kommende tid opsamle erfaringer med telefonforkyndelse inden for en række forskellige sagstyper.

Det vil være en stor hjælp for retten, hvis advokaterne og inkassobureauerne forsyner stævninger, betalingspåkrav, fogedbegæringer mv. med et telefonnummer på modparten, hvor denne ikke er repræsenteret ved advokat.

Telefonforkyndelse sker i praksis ved, at retten eller stævningsmanden tager telefonisk kontakt til den person, der skal ske forkyndelse for, og giver meddelelsen telefonisk, hvorefter meddelelsen med bilag sendes til den pågældende sammen med en bekræftelse på forkyndelsen.

Domstolene forventer, at telefonforkyndelse i mange tilfælde vil være mere effektiv end stævningsmandsforkyndelse, men der er også sager, hvor det ikke vil være muligt eller hensigtsmæssigt at forkynde telefonisk. Desuden kan telefonforkyndelse ikke bruges i forhold til juridiske personer.

Det er – som hidtil – retten, der træffer beslutning om forkyndelsesform, herunder om man vil forsøge at forkynde telefonisk.

Til top Sidst opdateret: 29-10-2013 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her