Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Forsideblanketter til stævning og svarskrift 
01-07-2014 

Det er ikke obligatorisk at anvende særlige forsideblanketter til stævning og svarskrift, før Domstolsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse herom.
Med lov nr. 737 af 25. juni 2014 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love er der i retsplejelovens § 348, stk. 5, 1. pkt. og § 351, stk. 6, 1. pkt. indsat hjemmel til, at Domstolsstyrelsen fastsætter regler om, at der skal anvendes særlige forsideblanketter til stævning og svarskrift.

Det vil først være obligatorisk at anvende forsideblanketter, når Domstolsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse herom, og denne er trådt i kraft. Bekendtgørelsen (inklusive forsideblanketterne) vil blive sendt i høring hos relevante organisationer m.v. i løbet af efteråret.

På nuværende tidspunkt kan du finde eksempler på forsideblanketter på www.domstol.dk - se her. Disse blanketter er ikke obligatoriske og har ikke den form, som de endelige blanketter vil få. Du er dog meget velkommen til at anvende dem, indtil de nye forsideblanketter bliver obligatoriske.

Domstolsstyrelsen forventer, at den nye bekendtgørelse træder i kraft i slutningen af året.  

 
Til top Sidst opdateret: 01-07-2014 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her