Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tvangsauktioner 

Fra 1. januar 2015 er der nye regler for annoncering af tvangsauktioner.

Efter de hidtidige regler skulle annonceringen ske i lokale dagblade. Efter de nye regler skal annoncering ske på internettet på steder, hvor ejendomme udbydes til salg. Reglerne gælder for annoncer, som offentliggøres fra årsskiftet.

Alle tvangsauktioner skal fortsat også annonceres på www.statstidende.dk.

1. Steder for annonceringen af tvangsauktioner efter 1. januar 2015
Efter retsplejelovens § 566, stk. 3, skal rekvirenten bekendtgøre auktionen på internettet på eller ved hjælp af en almindeligt anvendt portal, der giver adgang til de steder på internettet, hvor ejendomme udbydes til salg.

Det er fogedretternes opfattelse, at i hvert fald følgende eksisterende portaler og hjemmesider må anses for at opfylde kravet i retsplejelovens § 566, stk. 3, til søgemedie:

www.tvangsauktioner.dk

www.itvang.dk

www.boliga.dk

www.boligsiden.dk

Det vil generelt være tilstrækkeligt at annoncere i Statstidende og på en almindelig anvendt portal, jf. ovenfor. Ifølge bemærkningerne kan der ved særlige ejendomme, herunder særlige erhvervsejendomme eventuelt tillige foretages annoncering i andet medie.

2. Annoncens indhold og dokumentation for dens offentliggørelse
Med hensyn til annoncens indhold er der med lovændringen ikke tilsigtet nogen ændringer. Kravene i retsplejelovens § 566, stk. 2, og § 564, stk. 3, skal fortsat være opfyldt. Det bemærkes særligt, at det er fogedretternes opfattelse, at også oplysninger om, hvor auktionsdokumenterne kan efterses, og til hvem henvendelse kan rettes angående auktionen og ejendommens besigtigelse, skal være indeholdt i den fremsøgte annonce, således at det ikke er tilstrækkeligt med en generel henvisning andetsteds på hjemmesiden eller portalen.

Det er hensigtsmæssigt, at der i annoncen er en henvisning/et link til salgsopstillingen.

Dokumentation for korrekt annoncering skal fremsendes i form af et skærmprint med angivelse af annoncens oprettelsesdato. Skærmprintet må gerne sendes digitalt. Angivelse af et link til annoncen anses ikke for tilstrækkeligt.

3. Persondataloven
Annonceringen og salgsopstillingen skal opfylde persondatalovens bestemmelser. Der må således ikke fremgå oplysninger om personnumre og navne- og adressebeskyttede oplysninger eller vises fotos, der kan krænke privatlivets fred.

4. Størrelsen på ”den lille sikkerhed”/sikkerhed for anmodning om ny auktion
Som følge af de nye annonceringsregler forventes en reduktion af udgifterne til annoncering. Det er fogedretternes opfattelse, at fogedretterne på auktionsmødet fortsat normalt bør tillade, at højestbydende får en frist på op til 7 dage til at stille sikkerheden for auktionsvilkårenes opfyldelse (”den store sikkerhed”), hvis man straks stiller sikkerhed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde (”den lille sikkerhed”). Beløbet bør ud fra de foreliggende oplysninger om omkostningsniveauet nu normalt kunne sættes til 10.000 kr., når annoncering sker digitalt.

Til top Sidst opdateret: 08-12-2014 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her